Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Rok za vložitev dohodninske napovedi je 31. julij 2023

 

Rok za vložitev dohodninske napovedi je 31. julij 2023. Vsem zavezancem za vložitev napovedi za odmero dohodnine je bil poslan informativni izračun dohodnine. Pomembno je omeniti, da je Finančna uprava RS sestavila in poslala informativni izračun za vse zavezance, ne glede na višino prejetega dohodka.

Davčni organ pripravi informativni izračun dohodnine za zavezanca na podlagi uradnih evidenc in podatkov, ki jih je do 6. februarja 2023 posredovalo izplačevalcem in zavezancem.

Če zavezanec ni prejel informativnega izračuna dohodnine na dom, čeprav je imel v letu 2022 dohodke, ki se obdavčujejo z dohodnino, mora sam vložiti dohodninsko napoved najpozneje do 31. julija 2023, ne glede na višino prejetega dohodka. Napoved se vloži na finančnem uradu, kjer je zavezanec vpisan v davčni register ob času vložitve napovedi.

Napoved je mogoče poslati v elektronski obliki prek portala eDavki ali preko mobilne aplikacije eDavki. Za pošiljanje napovedi je možna uporaba varnega kvalificiranega digitalnega potrdila ali registracija z davčno številko in geslom.

Vir: GOV.SI