Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Sprememba zakonodaje: Od 20. novembra 2023 natančna evidenca delovnega časa

Delovni čas bo od 20. novembra 2023 podrobneje evidentiran za vse zaposlene in nekatere zunanje izvajalce, v skladu z novo zakonodajo. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A), ki je začel veljati 20. maja 2023, bo začel uporabljati 20. novembra 2023 (šest mesecev po uveljavitvi). Glavna novost nove zakonodaje je obveznost natančne evidence delovnega časa za vse zaposlene in nekatere zunanje izvajalce, vključno z uvedbo obveznih elektronskih evidenc za kršitelje.

Delodajalci bodo morali voditi evidence o zaposlenih delavcih, stroških dela, izrabi delovnega časa ter oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov. Evidence je treba voditi od dneva sklenitve pogodbe o zaposlitvi do prenehanja delovnega razmerja. Delavci imajo pravico kadarkoli vpogledati v svoje osebne podatke, ki jih vodi delodajalec, ter jih posneti ali kopirati.

Po novem zakonu bo delavec enkrat tedensko lahko zahteval, da ga delodajalec pisno seznani s podatki iz evidence o izrabi delovnega časa.

Delodajalci pa bodo morali mesečno pisno obvestiti zaposlene o podatkih iz evidence o izrabi delovnega časa za pretekli mesec, in sicer do konca plačilnega dne. Neposreden elektronski dostop delavca do evidence o izrabi delovnega časa, ki ga zagotavlja delodajalec, se šteje za izpolnitev obveznosti pisnega obvestila.