Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Izpolnjevanje obveznosti naročnika prevoznih storitev pri čezmejnem mednarodnem prevozu

Tudi kot naročnik storitve na področju mednarodnega prevoza, ki se izvaja s tujim prevoznikom, morate pred začetkom izvajanja čezmejne storitve pridobiti izjavo o napotitvi, ki jo vloži tuji delodajalec prek informacijskega sistema za notranji trg (IMI) in tovorni list CMR, ali drugo ustrezno prevozno pogodbo. Poleg tega morate pridobiti dokazila o izvajanju kabotaže, s čimer preverite skladnost s posebnimi pravili o napotitvi.

V primeru nadzora morate kot naročnik storitve zagotoviti dokazila o izpolnitvi teh obveznosti (npr. hranjenje kopije izjave, tovornega lista CMR – lahko tudi v elektronski obliki).

Neizpolnjevanje teh obveznosti naročnika prevoznih storitev je kaznovano z globo od 2.000,00 do 20.000,00 EUR, kot določa 6. odstavek 31. člena Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1), če ravna v nasprotju s 4. odstavkom 14. člena ZČmIS-1.

Vir: FURS