Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Biocidne aktivne snovi – sprejeti izvedbeni akti

Med marcem in junijem 2023 so bili objavljeni izvedbeni akti v Uradnem listu Evropske unije, ki lahko pomembno vplivajo na podjetja, ki se ukvarjajo z biocidnimi proizvodi. Ti akti, ki temeljijo na Uredbi (EU) št. 528/2012, lahko vključujejo odobritev ali neodobritev biocidnih aktivnih snovi ter odložitev izteka odobritve aktivne snovi.

Biocidni proizvodi, ki vsebujejo aktivno snov in so bili odobreni na podlagi postopka priglasitve, se bodo eno leto po začetku veljavnosti izvedbenega sklepa Komisije izbrisali iz registra biocidnih proizvodov, če snov ni bila odobrena. Uporaba obstoječih zalog biocidnih proizvodov, ki vsebujejo neodobreno aktivno snov, bo dovoljena največ 18 mesecev po sprejetju odločitve o neodobritvi posamezne aktivne snovi.

Vir: URSK