Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Delodajalske organizacije opozarjajo na obremenitve zakona o dolgotrajni oskrbi

Reprezentativne delodajalske organizacije so naslovile svoje predloge in pripombe na Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga je Vlada RS posredovala v parlamentarno proceduro brez soglasja socialnih partnerjev. Predlog zakona bi prinesel dodatne obremenitve za slovensko gospodarstvo, ogrozil konkurenčnost in delovna mesta. Delodajalske organizacije predlagajo, da se dolgotrajna oskrba financira znotraj obstoječih prispevnih stopenj in se pripravi poseben zakon v okviru celovite obravnave, ki vključuje tudi druge reforme.

Pri sprejemanju posebnega zakona o dolgotrajni oskrbi naj se upoštevajo dobre prakse drugih primerljivih držav EU, kot je ukinitev dela prostega dne in namenitev zbranih prispevkov za financiranje dolgotrajne oskrbe. Delodajalske organizacije opozarjajo, da je potrebno sistemsko zakonodajo obravnavati celovito in s primernimi časovnimi okviri, ki omogočajo kvalitetno delo in konstruktiven socialni dialog med socialnimi partnerji. V tem primeru pa socialnega dialoga ni bilo, zato predlagajo ohranitev trenutnega načina financiranja dolgotrajne oskrbe do priprave kompromisne rešitve v posebnem zakonu, ki naj bo zaključen najkasneje do 30. 6. 2025.

Vir: OZS