Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Obveznost sprejemanja gotovine v plačilnem prometu

Obveznost sprejemanja gotovine (eurobankovcev in eurokovancev) v vsakodnevnem plačilnem prometu velja za vse osebe, tako fizične kot pravne, v skladu z Zakonom o uvedbi eura. Dve sodbi Evropskega sodišča iz leta 2021 (C-422/19 in C-423/19) potrjujeta, da zakonitih plačilnih sredstev v obliki gotovine ni mogoče zavrniti, razen če države članice določijo omejitve ob izpolnjevanju določenih pogojev.

Tržni inšpektorat Republike Slovenije nadzoruje spoštovanje določil Zakona o uvedbi eura, saj noben področni zakon ne določa omejitev, ki bi omogočale izključno plačevanje s karticami. Zato je kršitev veljavne zakonodaje, kadar podjetja zahtevajo plačilo zgolj s plačilno kartico ali drugimi negotovinskimi oblikami plačila.

Z namenom preprečevanja večkratnih kršitev podjetij glede omejevanja gotovinskega plačevanja se kupcem blaga, storitev ali digitalne vsebine zagotavlja pravica do plačila z gotovino v obliki kovancev in bankovcev.

Vir: OZS