Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Spremembe v Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet

V uradnem listu RS je bil objavljen aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet Slovenije, ki začne veljati 8. 7. 2023, vendar se uporablja že od 1. junija 2023 dalje. Aneks prinaša spremembe v najnižje osnovne plače po tarifnih razredih ter tudi v povračilo stroškov prehrane med delom.

Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije ima status celotne razširjene veljavnosti, kar pomeni, da velja za vse delodajalce, ki opravljajo dejavnosti mestnega in primestnega ter medkrajevnega in drugih cestnih potniških prometov.

Vir: OZS