Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Spremembe v Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn

V uradnem listu RS  74/2023  je bil objavljen aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije, ki začne veljati 8. 7. 2023, vendar se uporablja že od 1. junija 2023 dalje.

S tem aneksom se spreminjajo najnižje osnovne plače po posameznih tarifnih razredih, prav tako pa se spreminja povračilo stroškov prehrane med delom in povračila stroškov prevoza na delo ter z dela. Pomembna sprememba je tudi določitev najnižjega polnega zneska regresa za letni dopust za leto 2023, ki znaša 1.300,00 EUR. Če ste kot delodajalec že izplačali regres za letni dopust v manjšem znesku, boste morali razliko doplačati v najkrajšem možnem času.

Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije ima status celotne razširjene veljavnosti. To pomeni, da je zavezujoča za vse delodajalce, ki opravljajo eno izmed določenih dejavnosti, ne glede na njihovo članstvo v delodajalski asociaciji. Zato kolektivna pogodba velja za vse delodajalce, ki kot svojo glavno dejavnost opravljajo eno izmed naslednjih dejavnosti:

C 24.100 – proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin,
C 24.200 – proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov,
C 24.310 – hladno vlečenje profilov,
C 24.320 – hladno valjanje traku,
C 24.330 – hladno oblikovanje profilov in pregibanje,
C 24.340 – hladno vlečenje žice,
C 24.410 – proizvodnja plemenitih kovin,
C 24.420 – proizvodnja aluminija,
C 24.430 – proizvodnja svinca, cinka in kositra,
C 24.440 – proizvodnja bakra,
C 24.450 – proizvodnja drugih neželeznih kovin,
C 24.510 – litje železa,
C 24.520 – litje jekla,
C 24.530 – litje lahkih kovin,
C 24.540 – litje drugih neželeznih kovin,
C 25.500 – kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija,
C 32.110 – kovanje kovancev,
C 32.120 – proizvodnja nakita in podobnih izdelkov,
C 32.130 – proizvodnja bižuterije.

Poskrbite za pravočasno izplačilo ustrezne regresne razlike ter uskladite najnižje osnovne plače in povračila stroškov v skladu s spremembami.