Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Nov Zakon o rokodelcih: Skrb za dediščino in inovacije

Image by senivpetro on Freepik
 Državni zbor Republike Slovenije je soglasno sprejel dolgo pričakovani Zakon o ohranjanju in razvoju rokodelstva. Nova zakonodaja predstavlja celovito sistemsko rešitev za to področje in se osredotoča na prenos rokodelskih znanj, spretnosti ter veščin skozi zaščito rokodelcev in certificiranje rokodelskih izdelkov.

Nova zakonodaja bo omogočila prenos rokodelskih znanj na mlajše generacije ter zaščitila različne rokodelske panoge s terminološkim poimenovanjem. Odgovorna za izvajanje zakona bo Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS), poleg nje pa bodo sodelovali še rokodelski centri, Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije, Zveza društev upokojencev Slovenije (Zdus) in Slovenski etnografski muzej.

Poleg zaščite znanja in izdelkov predpisani zakon prinaša dveletni program za ohranjanje in razvoj rokodelstva. Vključeval bo konkretne ukrepe, kot so spodbujanje podjetništva na tem področju, dokumentiranje tradicionalnega rokodelstva ter zaščita izdelkov. Finančna spodbuda bo namenjena tudi rokodelskim centrom, Zdusu in Slovenskemu etnografskemu muzeju za njihove dejavnosti na tem področju.

“Novi zakon o rokodelcih predstavlja izjemen korak k ohranjanju in nadaljnjem razvoju te pomembne dediščine. Njegov nastanek je rezultat dolgoletnih prizadevanj strokovne in politične javnosti,” je pojasnil državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež.

V prvem branju so vse parlamentarne skupine napovedale podporo zakonu, saj verjamejo, da bo ta prinesel številne koristi za rokodelce in tudi za slovensko kulturo na splošno.

Eno od predlaganih dopolnil je izstopalo zaradi vključitve Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v komisijo za podeljevanje naziva priznani rokodelec. Omenjeno dopolnilo ni bilo sprejeto, saj so mnogi menili, da KGZS nima neposredne povezave s področjem rokodelstva. Kljub temu pa zakon prepoznava pomembno vlogo kmetijstva in podeželja pri ohranjanju in razvoju rokodelstva ter odpira vrata za njihovo sistemsko podporo.

Novi Zakon o rokodelcih predstavlja pomemben korak k ohranjanju kulturne dediščine in spodbujanju inovacij v rokodelstvu. Skozi sistemsko urejanje področja želijo zagotoviti, da se tradicionalno rokodelstvo ohranja in prenaša na naslednje generacije, hkrati pa spodbujati nove ideje in izdelke. Vse to prispeva k bogatitvi slovenske kulturne in gospodarske krajine ter krepi povezave med različnimi rokodelskimi panogami.