Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Javni razpis P4L – Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24: Nov zagon za lesnopredelovalno industrijo

<a href="https://www.freepik.com/free-photo/selective-focus-shot-wood-logs-sunny-forest_17991673.htm#query=log%20wood&position=28&from_view=search&track=ais">Image by wirestock</a> on Freepik
Image by wirestock on Freepik

 

Vesela novica za mikro podjetja v lesarstvu! Slovenski podjetniški sklad v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport že drugič objavlja finančne spodbude za ta ključen sektor. Podjetja bodo lahko prejela nepovratna sredstva v višini od 15.000 evrov do 70.000 evrov. Gre za ukrep, s katerim želijo spodbuditi nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikro podjetij na okolju prijazen način, obogatiti lesnopredelovalno panogo ter prispevati k uresničevanju ciljev krožnega gospodarstva in nizkoogljične družbe.

Na dogodku, ki je potekal ob uradni predstavitvi javnega razpisa P4L – Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24, je državni sekretar na gospodarskem ministrstvu, mag. Dejan Židan, izrazil navdušenje nad nadaljnjim razvojem lesnopredelovalne industrije. Poudaril je, da je s sredstvi iz Načrta za okrevanje in odpornost že bilo usmerjenih okoli 85 milijonov evrov v večje investicije v lesno predelavo. Zdaj pa želijo s tem razpisom še posebej podpreti mikro podjetja in obrtnike, saj prepoznavajo njihovo ključno vlogo pri razvoju panoge in lokalnega okolja.

Tudi Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada, je izpostavila pomen lesa kot najpomembnejšega naravnega vira v prehodu v nizkoogljično družbo. Razpis je zastavljen tako, da neposredno krepi mikro podjetja in jim omogoča razvojni preboj, kar pa posredno prispeva k okrepitvi celotne lesnopredelovalne panoge.

Sklad je za ta namen zagotovil 1,8 milijonov evrov nepovratnih sredstev, ki bodo namenjena projektom, ki spodbujajo trajnostno rast in okolju prijazno poslovanje. Posebna pozornost bo namenjena principom krožnega gospodarstva, ki želi doseči večjo gospodarsko učinkovitost in manjši vpliv na okolje.

Razpis je namenjen mikro podjetjem z enim do deset zaposlenimi, ki delujejo v lesnopredelovalni panogi. Prijavijo se lahko podjetja, ki uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa ter imajo registrirano glavno dejavnost znotraj oddelka C16 – obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali oddelka C31 – proizvodnja pohištva– razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic.

Pomembno je poudariti, da projekti, ki se nanašajo na rabo lesa za energetsko rabo (paleti, sekanci), ter v povezavi s produkcijo energije,vključno s toplotno (nakup sončnih elektrarn, solarnih panelov, kotlov, peči…itd.) niso upravičeni do prijave na razpis.

Sofinanciranje upravičenih stroškov je možno v višini do 60 odstotkov, preostanek pa zagotavljajo upravičenci sami. Med upravičene stroške spadajo nakup opreme, orodij in strojev za tehnološki proces predelave lesa, nakup nove programske opreme ter stroški transporta, montaže in zagona opreme. Upravičeni stroški morajo biti zaključeni najkasneje do 15. novembra 2023 za podjetja, ki bodo sredstva prejela v letu 2023, oziroma najkasneje do 15. oktobra 2024 za podjetja, ki bodo pridobila sredstva v letu 2024.

Podjetja, ki izpolnjujejo vse pogoje razpisa, imajo na voljo dva prijavna roka za oddajo vlog. Prvi rok se izteče 4. septembra 2023 do 14.00 ure, drugi pa 6. novembra 2023 do 14.00 ure oziroma do porabe sredstev.

Vse vloge za sodelovanje na razpisu je treba oddati preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada, ki je bil vzpostavljen z namenom olajšati postopek prijave in zagotoviti popolno digitalizacijo ter enostavno izpolnjevanje vlog.

Novi razpis za lesna mikro podjetja ponuja odlično priložnost za njihov razvojni preboj ter krepitev lesnopredelovalne panoge v Sloveniji. Zato vabimo vse zainteresirane podjetnike in obrtnike, da izkoristijo to priložnost in se prijavijo na razpis, ki bo prispeval k nadaljnji rasti in inovativnosti sektorja.

Vir: SPS