Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Od 1. januarja 2024 se v osnovo za obračun prispevkov po novem upošteva celotna izplačana plača za delavce napotene na delo v tujini

Image by Freepik

Trenutno veljavni način obračuna bo ostal v uporabi le še  do 31. decembra 2023 kot  je razvidno iz objave pojasnila Ministrstvo za finance glede pravilne določitve zavarovalne osnove za obračun prispevkov za napotene delavce na delo v tujino.

Ob napotitvi delavcev na delo v tujino se razlikuje med zavarovanci, ki so vključeni v zavarovanje po zavarovalni podlagi 001 (delavci v delovnem razmerju na območju Republike Slovenije) in zavarovanci, ki so vključeni v zavarovanje po zavarovalni podlagi 002 (delavci, ki so bili poslani na delo v tujino).

Osnova za plačilo prispevkov za zavarovance, ki so napoteni na delo v tujino (zavarovalna podlaga 002), je plača, ki bi jo prejeli za enaka dela v Sloveniji, vendar se v osnovo za obračun prispevkov ne všteva tisti del plače, ki je izplačan izključno zaradi napotitve na delo v tujino.

S 1. januarjem 2024  se bo obračun in plačilo prispevkov za napotene delavce spremenilo. Od takrat naprej se bo v osnovo za obračun in plačilo prispevkov vključila celotna izplačana plača za napotene delavce, ne bo več upoštevano, kako bi bila plača za enako delo izplačana v Sloveniji. S tem se bo ukintla izjema glede nižje osnove za plačilo prispevkov za zaposlene osebe vključene v sistem socialnega zavarovanja v Sloveniji za čas napotitve na delo v tujino.

Več o tem si lahko preberete tukaj.