Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Novosti na področju kozmetičnih izdelkov: Slovenska uredba stopa v korak s strokovnimi standardi

Image by Freepik

Dne 21. julija 2023 je bila v Uradnem listu Republike Slovenije številka 79/2023 objavljena  uredba, ki prinaša sveže spremembe in dopolnitve na področju kozmetičnih izdelkov. Z namenom zagotavljanja najvišje mikrobiološke varnosti so bile mejne vrednosti za mikrobiološko ustreznost kozmetičnih izdelkov usklajene z evropskim standardom EN ISO 17516:2014 Kozmetika – Mikrobiologija – Mikrobiološke mejne vrednosti. To pomeni, da se bodo kozmetični izdelki na slovenskem trgu prilagodili strogim mednarodnim standardom, kar bo zagotavljalo večjo zaščito za uporabnike.

Jasnost in preglednost: Kozmetična dokumentacija v slovenskem jeziku

Poleg usklajevanja mikrobioloških pogojev novi predpisi prinašajo tudi jasnejše smernice glede jezika, v katerem mora biti dostopna dokumentacija za kozmetične izdelke. Namen te novosti je izboljšati preglednost in razumljivost informacij za uporabnike. Tako podjetja s sedežem v Sloveniji zdaj jasno določeno potrebujejo dokumentacijo za kozmetične izdelke v slovenskem jeziku. A vendar novi predpisi ne zaostrujejo zahtev, saj so podjetja že prej morala imeti dokumentacijo, ki je razumljiva pristojnim organom v Sloveniji. Poleg tega so tudi določene izjeme, kot so tehnične in znanstvene informacije, ki so lahko v angleškem jeziku. Tako se zagotavlja, da bodo uporabniki dobili jasne in razumljive informacije o izdelkih, kar je ključno za njihovo varno uporabo.

Varnost zahteva strokovnost: Profesionalna uporaba kozmetičnih izdelkov

Spremembe in dopolnitve Uredbe prinašajo tudi natančnejšo regulacijo profesionalne uporabe kozmetičnih izdelkov. Pomembno je, da se posebno tvegane sestavine v izdelkih uporabljajo previdno in odgovorno. Zato so kozmetični izdelki, ki vsebujejo te sestavine ali so namenjeni za poklicno uporabo, na voljo le usposobljenim strokovnjakom. To zagotavlja, da bodo takšni izdelki uporabljeni na pravilen način, kar je ključno za preprečevanje morebitnih tveganj in zagotavljanje varnosti uporabnikov.

Novi predpisi o kozmetičnih izdelkih predstavljajo korak naprej za slovenski trg. Z uskladitvijo mikrobioloških pogojev, jasnejšo dokumentacijo v slovenskem jeziku ter regulacijo profesionalne uporabe se bo zagotovila višja varnost in kakovost izdelkov za uporabnike. S tem pa Slovenija stopa v korak z evropskimi strokovnimi standardi, kar bo koristilo tako proizvajalcem kot tudi končnim uporabnikom.

Več o tem si lahko preberete tukaj.