Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Začasni ukrepi  olajšujejo odločanje v upravnih zadevah

Image by pressfoto on Freepik

 

Vlada je  v soboto, 5. avgusta 2023, izdala odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so Slovenijo prizadele avgusta in je pričel veljati že v nedeljo, 6. avgusta. Začasni ukrepi  med drugim odpravljajo  krajevno pristojnost za sprejem vlog v zadevah iz državne pristojnosti. 

 Zgoraj navedeni sprejeti Odlok  določa splošne ukrepe, ki v najkrajšem času dosežejo učinek zaradi hitro spreminjajočega stanja ob izrednih poplavah v Sloveniji. Z njimi želijo zavarovati procesnopravni položaj strank v upravnih zadevah, ki bi bil lahko prizadet zaradi poplav. V zadevah iz državne pristojnosti se tako odpravlja krajevna pristojnost za sprejem vlog, tako da bodo za sprejem vlog pristojni vsi organi, ki so sicer pristojni za odločanje o istovrstnih upravnih zadevah.

Odprava krajevne pristojnosti UE, podaljšani procesni roki, vlaganje el. vlog brez kvalif. digit. potrdila

Na katerikoli upravni enoti v državi bo po novem mogoče vložiti vse vloge, ki jih sprejemajo in obravnavajo upravne enote. Hkrati bo mogoče vlagati vloge po elektronski poti brez kvalificiranega elektronskega podpisa. Procesni roki se podaljšujejo za sedem dni, kar pomeni tako roki za izpolnitev procesnih pravic kot procesnih obveznosti, npr. vložitev pritožbe ali dopolnitev vloge.

Podaljšan rok za izpolnitev materialnih obveznosti, podaljšan rok za izdajo odločbe

Strankam se bo omogočilo podaljšanje roka strankam  za izpolnitev materialnih obveznosti razen v nujnih zadevah, ki jih določa 306.a člen zakona o splošnem upravnem postopku. Organ bo lahko podaljšal  rok za izdajo odločbe,  povsod tam, kjer ne bo možno izdati odločbe v zakonitem roku zaradi izrednega dogodka.  Strankam, ki jim bo organ zagotovil dostop do kopij dokumentacije, se pregledovanje dokumentacije v prostorih organa ne bo omogočilo.

Sprejeti ukrepi se nanašajo na celotno državo.  V naslednjih dneh je  pričakovati, da bodo poplave zaradi odsotnosti javnih uslužbencev, ki sodelujejo pri odpravljanju posledic, vplivale tudi na delo organov, ki niso neposredno prizadeti zaradi poplav, kot so navajajo na ministrstvu.