Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Pomoč ob poplavah 2023

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije pomaga z organizacijo solidarnostne pomoči ob izrednih razmerah, ki jih povzroča vreme. Zato podjetja, ki razpolagate s prosto gradbeno mehanizacijo oziroma strojno opremo prosimo za pomoč.

Na spletni strani https://www.ozs.si/pomoc je objavljen spletni obrazec, preko katerega nam lahko posredujete o strojih, opremi in njihovi razpoložljivosti ter tako priskočite na pomoč kolegom obrtnikom, podjetnikom in ostalim državljanom.

Zbrane podatke bomo posredovali pristojnim institucijam (civilna zaščita, lokalne skupnosti, pristojna ministrstva …), ki vam bodo posredovale nadaljnje informacije.

Iskrena hvala!