Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

PREDSTAVITEV RAZVOJNIH SPODBUD
Sejem AGRA, Gornja Radgona, Hala A, stojnica 126
ponedeljek 28. 8. 2023 od 12:00 do 13:00 ure

Spoštovani, v sklopu letošnjega sejma Agra vas vabimo na »Predstavitev razvojnih spodbud Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport« kjer bodo podrobneje predstavljene časovnice in vsebine javnih razpisov tako nepovratnih kot povratnih finančnih sredstev, ki jih razpisuje ministrstvo skupaj z izvajalskimi institucijami in SID banko.

KDAJ: 28. avgust 2023 od 12:00 do 13:00
KJE: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra
Gornja Radgona, Hala A, Stojnica 126

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je glede na plan objavljen v začetku leta 2023 še povečalo obseg razvojnih sredstev za leto 2023. Sredstva bodo namenjena ukrepom za omilitev posledic vojne v Ukrajini, za podjetniško podporno okolje, novoustanovljenim podjetjem, ki skušajo uspeti z inovativno idejo, ukrepi bodo namenjeni tudi krožnemu gospodarstvu, spodbujanju internacionalizacije, investicijam v šport, za gospodarske naložbe v Slovenskem Porabju, trajnostno poslovno transformacijo, razvoj na področju lesarstva ter za spodbujanje gospodarskega prestrukturiranja v premogovnih regijah (SAŠA regija in Zasavje).

Razvojna sredstva prihajajo iz treh virov, in sicer v največji meri iz kohezijske ovojnice Programa 2021–2027 ter iz slovenskega integralnega proračuna, manjši del pa iz Načrta za okrevanje in odpornost ter kohezijske ovojnice Operativnega programa 2014–2020.

Podrobneje bodo predstavljeni odprti javni razpisi, razpisi, ki so v pripravi in bodo objavljeni še v letu 2023, ter drugi finančni ukrepi, ki jih ministrstvo skupaj z izvajalskimi institucijami načrtuje v naslednjih letih.

 

Udeleženci boste (po vaši pisni potrditvi) prejeli brezplačno vstopnico za obisk  61. Mednarodnega sejma Agra v Gornji Radgoni, ki jo boste prevzeli na blagajni sejma Agra na dan dogodka.