Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00

KATERE ROKE MORAJO UPOŠTEVATI PRIZADETA PODJETJA V POPLAVAH?

 

Opozarjamo prizadeta podjetja v poplavah, da se iztekajo roki za vložitev vlog za posamezne ukrepe po interventni zakonodaji. Pazljivo preberite spodnje ukrepe in roke, nekateri se iztečejo že v ponedeljek, 28. avgusta.

V primeru, da boste vložili vlogo po izteku rokov, bo vaša vloga zavržena, zato predlagamo, da pravočasno vložite vlogo.

Katere vloge morate pravočasno oddati v naslednjih dneh: 

A: Delovnopravni ukrepi:

  1. Najkasneje v ponedeljek dne 28. 8. 2023 morajo vloge za povračilo nadomestila plače oddati delodajalci, ki so pred 11. 8. 2023 (pred uveljavitvijo novele zakona ZOPNN-F) napotili zaposlene na začasno čakanje na delo zaradi posledic poplav
  2. Najkasneje v ponedeljek dne 28. 8. 2023 morajo vloge za povračilo nadomestila plače oddati delodajalci, katerih zaposleni so zaradi odprave posledic poplav ostali doma zaradi višje sile.

Ponovno opozarjamo, da so navedeni roki prekluzivne narave, zato jih je potrebno nujno upoštevati. Vlogo naj poda tudi tisti, ki ob podaji vloge morda še nima popolne dokumentacije, saj bo nepopolne vloge možno tudi kasneje dopolniti.

Vloga, oddana po izteku roka, bo zavržena, četudi bi bila vsebinsko ustrezna in popolna.

B: Ukrepi za odpravljanje škode v v gospodarstvu:

Oceno škode v gospodarstvu pa je potrebno oddati do:

  1. 1. 9. 2023 – v kolikor boste oddali do tega roka, imate možnost prejeti predplačilo v višini 10 odstotkov vrednosti ocene škode
  2. 20. 9. 2023 – v kolikor ne uspete predložiti obrazca za oceno škode do 1. 9. 2023, lahko obrazec za oceno škode posreduje najkasneje do 20. 9. 2023, vendar v tem primeru ne boste upravičeni do izplačila predplačila.

POZOR: pri uveljavljanju škode v gospodarstvu je potrebno dodati, da se vloga dana za predplačilo ocenjene škode kasneje ne more več dopolnjevati. Vlogi se v tej fazi ne prilagajo dokazi, saj bo ministrstvo prijavitelje kasneje pozvalo na dopolnitev – priložitev cenitve.

 

Vir: OZS