Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Subvencioniranje odsotnosti delavca zaradi višje sile – POPLAVE

Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče poplave, bo upravičen do višjega nadomestila plače, in sicer v višini 80 odstotkov plače, ki bi jo zaposleni prejel, če bi delal, pri čemer nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače.

Delodajalec bo lahko pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje uveljavljal pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavca, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče poplave.

Izplačana nadomestila plač delavcev bo Slovenija povrnila v celoti, upravičenost do povračila nadomestil plač pa bo trajala od 3. avgusta do 31. decembra 2023.

Rok za oddajo vlog je 28. avgust

Delodajalci lahko tako subvencijo višje sile kot čakanja na delo uveljavljajo z elektronsko vlogo na portalu za delodajalce pri zavodu za zaposlovanje. Rok za oddajo vlog je 28. avgust.

Delodajalci lahko obiščejo katero izmed lokacij Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, kjer imajo v kariernih središčih in kotičkih na voljo računalnik za izpolnitev vloge. Zavod je za pomoč vlagateljem vzpostavil tudi kontaktni center – 080 20 55.