Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Občine Domžale, Trzin in Mengeš bodo v pomoč državljanom, katerim so poplave poškodovale ali uničile bivalne objekte, izvedle popis škode na stavbah. Popis bo izveden na podlagi prijave posameznega lastnika objekta. Spodaj je seznam obrazcev za vsako občino posebaj, zraven so napisani tudi datumi.

Domžale

Obrazec (KLIKNI ZA PRENOS)

Prijavo je potrebno posredovati na e-naslov:  vlozisce@domzale.si in sicer najkasneje do 25. 8. 2023. Popis škode bo Občina posredovala državnemu organu, ki bo določil kdo je upravičenec in višino povračila škode.

Trzin

Obrazec (KLIKNI ZA PRENOS)

Izpolnjeno vlogo s prilogami oddajte do vključno 28. avgusta 2023 in sicer jo priporočeno pošljite na naslov Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin ali po e-pošti na info@trzin.si, lahko pa jo oddate osebno na sedežu Občine Trzin v času uradnih ur.

Mengeš

Obrazec (KLIKNI ZA PRENOS)

Prijavo škode na in v objektih ter na zemljiščih zaradi zemeljskih plazov, usadov, podorov skal ter poplav, kmetijskih površin in poškodb druge infrastrukture (cesta, most) lahko oškodovanci oddajo  prek: elektronskega naslova: sanacija.poplav@os-menges.si ali osebno na sedežu Občine Mengeš (Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš). Rok za oddajo vloge je 4. september.