Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Poplave – povzetki izobraževanj: Prijava škode in izpolnjevanje obrazcev v poplavah

Jutri, 1. septembra, se izteče rok za prijavo škode v poplavah, če želite prejeti predplačilo škode. V nasprotnem primeru je rok do 20. septembra. V nadaljevanju vam posredujemo tudi prosojnice in vse ostale informacije, ki smo jih prejeli na webinarjih za prijavo škode.

  DO KDAJ JE POTREBNO ODDATI OBRAZEC?

Obveščamo vas, da morate prijaviti škodo na obrazcu za oceno škode in ga skladno z navodili poslati najkasneje do 1. septembra (če želite predplačilo škode) oz.  najkasneje do 20. septembra (če ne potrebujete predplačila škode).

  KATERA ŠKODA JE SOFINACIRANA?

Predplačilo znaša v višini do 10 odstotkov ocenjene škode, v kolikor bodo oškodovanci poslali oceno škode do 1. septembra 2023. S tem ukrepom je predvideno sofinanciranje nastale škode na:

  • strojih in opremi,
  • zalogah in
  • izpadu prihodka.

Pomembno: Če ste imeli škodo, zavarovano, ste upravičeni do pomoči v višini do 60 odstotkov.  V nasprotnem primeru je povračilo do 50 odstotkov. Izplačilo zavarovalnine se odšteje pri izračunu višine dodeljenih sredstev. V primeru, če bo vrednost predplačila presegala 50 oziroma 60 odstotkov vrednosti dejanske škode, bo oškodovanec zavezan k vračilu sredstev.

  KDO JE UPRAVIČEN?

Pogoji:

1. So utrpeli škodo v prizadetih občinah skladno s sklepom Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR). V tem trenutku URSZR ne navaja posameznih prizadetih občin, navaja zgolj regije skladno z regijskimi enotami URSZR. Kot potencialno prizadete opredeljuje občine v regijah: Dolenjska, Gorenjska, Koroška, Osrednje slovenska, Notranjska, Pomurje, Podravje, Posavje, Severno primorska, Vzhodno štajerska, Zahodno štajerska in Zasavje. Občine Ankaran, Piran, Koper in Izola ne sodijo med prizadete občine. Oškodovanci lahko pri svoji občini preverijo, ali se šteje za prizadeto.

2. So utrpeli naslednje vrste škode:

– škodo na strojih in opremi in/ali
– škodo nastalo zaradi uničenja zalog in/ali
– škodo zaradi izpada prihodka.

3. Zaradi posledic poplave v avgustu 2023 ne morejo poslovati ali imajo oteženo poslovanje.

✉ KAM POSLATI OBRAZEC?

Izpolnjen obrazec morate poslati:

 po elektronski pošti na naslovpoplave2023.mgts@gov.si ali

 po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (z oznako »Poplave avgust 2023«),

❗ POJASNILA ZA OŠKODOVANCE ZA POSTOPEK PRIDOBITVE PREDPLAČILA (PO ODDANI OCENI DO 1. SEPTEMBRA 2023)

Za oceno škode in predplačila upravičencem še ni potrebno priložiti cenilnih zapisnikov in drugih potrdil. Dokazila o dejanski škodi bodo morali posredovati vsi oškodovanci naknadno, na poziv ministrstva.

Za oceno škode in predplačila upravičencem še ni potrebno priložiti cenilnih zapisnikov in drugih potrdil. Dokazila o dejanski škodi bodo morali posredovati vsi oškodovanci naknadno, na poziv ministrstva.

Posredovana ocena škode bo osnova za izdajo odločbe, izračun in izplačilo predplačila.

V tej fazi informativno zbirajo tudi oceno stroškov čiščenja strojev, opreme in zalog, ki jo opredelite kot strošek dela zaposlenih v podjetju in/ali strošek zunanjih izvajalcev. Ta strošek ni del ocene škode v gospodarstvu in posledično predplačil.

 

  NAVODILA IN OBRAZEC ZA OCENO ŠKODE V GOSPODARSTVU

  Navodila za izpolnjevanje poenostavljenega obrazca za oceno škode v gospodarstvu in vloge za dodelitev predplačila

  (KLIKNITE ZA PRENOS)

  Poenostavljen obrazec za oceno škode v gospodarstvu in vloga za dodelitev predplačila

  (KLIKNITE ZA PRENOS)

 

Spodaj vam posredujemo tudi prosojnice iz izobraževanj za prijavo škode in izpolnjevanje obrazcev, video posnetek izobraževanja in koristne povezave.

 

 

Prosojnice izobraževanja

prosojnice poplave seminar 30082023

Prosojnice spletnega izobraževanja >>>

Video posnetek izobraževanja

Povezave do koristnih informacij

Zbirka vseh novic z informacijami o popravah na spletni strani OZS >>>

Vse o ukrepih za pomoč gospodarstvu na enem mestu Vlada RS >>>