Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Minister za delo Luka Mesec predstavil interventne ukrepe, ki jih je po katastrofalnih poplavah v začetku avgusta pripravilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Ti sklopi se nanašajo na ukrepe za tiste, ki jim je poplavilo stanovanje, ukrepe za zaščito delovnih mest in ukrepe za čimprejšnjo popoplavno obnovo.

Prvi sklop: ukrepi za tiste, ki jim je poplavilo stanovanje

Prvi sklopi ukrepov so  namenjeni tistim, ki jim je poplavilo stanovanje –  predvidena je pomoč v obliki izredne solidarne pomoči. Vsako gospodinjstvo, ki je utrpelo resno škodo v svojem stanovanju  se bo lahko zglasilo na centru za socialno delo za prejem pomoči  predvidoma do konca septembra. Samska oseba bo deležena pomoči v najvišjem znesku do 3.500 EUR,  štiričlanska družina v enem gospodinjstvu pa v gospodinjstvu v najvišji višini do 11.600 EUR.

 

Drugi sklop: ukrepi za zaščito delovnih mest

Drugi sklop ukrepov  se nanaša na ukrepe  za zaščito delovnih mest  in je razdeljen na tri podukrepe.

Prvi  podukrep se nanaša na  zaposlene, ki so sodelovali v čiščenju  po poplavah. Vsi zaposleni, ki so avgusta čistili svoja podjetja,  bodo dobili 100-odstotno plačano plačo, vseh 100 odstotkov plače za mesec avgust bo pokrila država.

Drugi podukrep se nanaša na čakanje na delo. Vsi, ki zaradi poplavljenih podjetij ne morejo delati in so jih delodajalci napotili na čakanje na delo, bodo dobili 80 odstotkov plače, vseh 80 odstotkov krije država.

Tretji podukrep se nanaša na višjo silo. Vsi zaposleni, ki zaradi višje sile  ne morejo na delo, lahko do konca oktobra uporabijo instrument višje sile ob  dogovoru z delodajalcem. V tem primeru bodo prejeli 80 odstotkov plače, ki jih bo izplačala država.

Tretji sklop: čimprejšnja popoplavna obnova

Tretji sklop ukrepov je namenjen čim večji mobilizaciji ljudi za poplavno obnovo Slovenije.

V prvi vrsti bodo brezposelni, ki bodo vsi napoteni na javna dela.  Brezposelni, ki bodo napoteni na javna dela na poplavnih območjih bodo prejemali najmanj 100 odstotkov minimalne plače, če pa imajo višjo stopnjo izobrazbe, bodo lahko prejeli tudi do 120 odstotkov minimalne plače.

V drugi vrsti bodo napoteni  upokojenci.  V ta namen bodo po novem lahko upokojenci delali 90 ur na mesec, namesto dosedanjih 60 ur na mesec.

V tretji vrsti bodo prišli v poštev tudi tuji delavci iz nevizumskih držav. Delavci se  bodo ob soglasju Zavoda za zaposlovanje lahko zaposlili v 10 dneh in teh 10 dneh tudi pričeli delati.