Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Delodajalci ne zamudite rokov za izdajo pisnih odredb in oddajo zahtevkov pri ZRSZ!

Če ste svojim delavcem naložili delo v povezavi z odpravo škode zaradi poplav ali plazov v vašem podjetju, vam ZIUOPZP omogoča povračilo izplačanih plač. Več informacij o tem ukrepu najdete tukaj.

ZRSZ delodajalcem svetuje, da upoštevajo predpisane roke za izdajo pisnih odredb delavcem in za oddajo zahtevkov:

 

Obvezna pisna odredba do 7.9.2023

Opozarjamo, da morate delodajalci   zaposlenim pisno odrediti obveznost opravljanja drugega dela zaradi posledic poplav in plazov. Če ste zaposlenim odredili takšno obveznost že pred veljavnostjo novega zakona (ZIUOPZP), jo morate odrediti v pisni obliki najpozneje v 5 dneh po uveljavitvi zakona, to pomeni do 7.9.2023.

Pisna odredba o obveznosti opravljanja drugega dela zaradi posledic poplav in plazov je eno od dokazil, ki jih obvezno priložite vlogi za povračilo izplačanih plač zaposlenih.

Rok za oddajo vloge do 18.9.2023

Povračilo stroškov delodajalci uveljavljate z vlogo, ki jo skupaj z dokazili elektronsko predložite na  Portalu za delodajalce.

Pred prvo uporabo portala se morate registrirati, če se še niste.

Delodajalci, ki ste zaposlenim odredili drugo delo zaradi posledic poplav ali plazov že pred veljavnostjo novega zakona (ZIUOPZP), oddate vlogo najkasneje v 15 dneh od njegove uveljavitve, to je do 18.9.2023. Navedeni rok je nujno upoštevati zaradi pravočasnosti oddaje vloge.

Kot odpravljanje posledic poplav in plazov se upošteva odreditev obveznosti opravljanja drugega dela zaradi izjemnih okoliščin po Zakonu o delovnih razmerjih.

Povračilo izplačanih plač zaposlenih lahko uveljavljate za obdobje od 3.8.2023 do 3.9.2023, dokler trajajo okoliščine, ki opravičujejo odreditev obveznosti opravljanja drugega dela.

Do povračila izplačanih plač zaposlenih zaradi odprave posledic poplav in plazov niso upravičeni:

  • neposredni ali posredni uporabniki proračuna RS ali proračuna občine,
  • delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost v skupini K po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD, 64, 65, 66) in so imeli 2.8.2023 več kot 10 zaposlenih,
  • tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije EU v Sloveniji.

Ravno tako omenjenega povračila plače ne morejo uveljavljati delodajalci v stečajnem ali likvidacijskem postopku.

Obrazec za pisno odredbo je na voljo tukaj.

Vir: ZRSZ