Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00

 Kaj prinaša nov zakon za odpravo posledic poplav in plazov na področju zaposlovanja tujcev?

Image by Freepik

 

 V Uradnem listu št. 95/23 je bil 2.9.2023 objavljen nov zakon – ZIUOPZP. Kaj prinaša na področju zaposlovanja tujcev?

Zaposlovanje tujcev:

 • Omogoča hitrejše zaposlovanje državljanov iz tretjih držav.
 • Ti ne potrebujejo vizumov za vstop in prebivanje v Sloveniji za določene poklice, ki so potrebni za odpravo posledic poplav in plazov.

Postopek pri Zavodu RS za zaposlovanje:

 • Dovoljenja in soglasja bodo obravnavani prednostno v 10 dneh od prejema popolne vloge.
 • Upravna enota bo nemudoma posredovala vlogo Zavodu RS, če bodo priložene ustrezne listine.

Kdo lahko vloži vlogo?

 • Tujec, ki ne potrebuje vizuma in zakonito prebiva v Sloveniji.
 • Njegov delodajalec, registriran do 3. avgusta 2023.

Posebnosti pri izdaji dovoljenj:

 • Upoštevana bodo dokazila o neformalno pridobljeni usposobljenosti.
 • Dovoljenja se bodo izdajala brez preverjanja, ali je na voljo ustrezna brezposelna oseba.

Delo tujih delavcev:

 • Omogočen hitrejši začetek dela tujim delavcem pri tujih delodajalcih za odpravo posledic poplav in plazov.
 • Delo je možno do treh mesecev, z možnostjo podaljšanja.

Stroški in roki:

 • Vsi stroški izdaje dovoljenj krije delodajalec.
 • Rok za začetek dela in prijavo v socialno zavarovanje je 15 dni od vročitve soglasja.