Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Danes so poslanci Evropskega parlamenta potrdili revidirano direktivo, ki določa, da se do leta 2030 v EU delež energije iz obnovljivih virov poveča na 42,5 odstotka. Države članice so hkrati pozvane, da si prizadevajo za še ambicioznejši cilj, in sicer doseči 45 odstotkov.

V okviru nove zakonodaje se bo tudi pospešil proces izdaje dovoljenj za nove energetske enote, ki izkoriščajo obnovljive vire, kot so sončni paneli in vetrne turbine. Države članice bodo imele največ 12 mesecev za odobritev takšnih enot, ki se nahajajo na območjih, določenih za obnovljive vire energije. Na drugih območjih pa postopek ne bo smel presegati 24 mesecev.

V prometnem sektorju nameravajo doseči 14,5-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov z uvedbo obnovljive energije do leta 2030. To bodo dosegle z večjo uporabo naprednih biogoriv in večjo kvoto za goriva iz obnovljivih virov nebiološkega izvora, kot je vodik.

Poleg tega so poslanci pozvali, da se države članice zavežejo k cilju, da vsaj pet odstotkov novih energetskih zmogljivosti za obnovljive vire energije pripada inovativnim tehnologijam. Prav tako so zahtevali strožja merila glede uporabe biomase.

Pred uveljavitvijo morajo nova pravila, ki sta se o njih dogovorila Evropski parlament in Svet EU marca, potrditi še države članice. Ta zakonodaja je del svežnja “Pripravljeni na 55”, ki prilagaja obstoječo podnebno in energetsko zakonodajo novemu cilju EU, da bi do leta 2030 zmanjšala emisije toplogrednih plinov za najmanj 55 odstotkov.