Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Z 11. 9. 2023 je na obračunih DOD-DDPO in DDD-DDD za obračunska obdobja, ki se začnejo od 1. 1. 2023 dalje, predizpolnjena vrsta obračuna (redni letni obračun, obračun pri prenehanju, obračun za statusna preoblikovanja, itd.) na podlagi podatkov, ki izhajajo iz uradnih evidenc.

FURS naproša zavezance, da predizpolnjeno vrsto obračuna upoštevajo. V kolikor ni ustrezna jo sicer lahko spremenijo, vendar predlagajo, da predhodno kontaktirajo pristojni finančni urad, da se bodo podatki po potrebi predhodno ustrezno uredili za pravilno predizpolnjeno vrsto obračuna.

Enaka prošnja velja tudi za predizpolnjena obračunska obdobja, ki se predizpolnjujejo že kar nekaj časa in za katere se je v glavnini izkazalo, da so pravilna. Naprošajo, da jih upoštevate in jih predhodno seznanite, če obdobje ni ustrezno. Na ta način se bomo izognili številnim nepotrebnim stornom obračunov, ki niso vloženi za pravilna obračunska obdobja.

Vsi podatki za predizpolnjevanje namreč izhajajo iz uradnih evidenc AJPESa (bodisi Poslovnega registra ali Sodnega registra) oziroma FURS-ovega Registra davčnih zavezancev.

Vir: FURS