Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Urad za intelektualno lastnino Slovenije sodeluje v pilotnem projektu skupaj s Češkim uradom za industrijsko lastnino in Avstrijskim patentnim uradom pod okriljem Urada Evropske unije za intelektualno lastnino. V okviru tega projekta bodo strokovnjaki za intelektualno lastnino v sodelujočih državah med septembrom in novembrom izvajali pilotne storitve, imenovane “IP Scan Enforcement”.

Mala in srednje velika podjetja (MSP) v Sloveniji lahko pridobijo vrednotnico v vrednosti 1.350 evrov za to storitev. Vrednotnica predstavlja finančno pomoč za svetovanje in strokovno pomoč, ki jo MSP lahko prejmejo od strokovnjakov na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine. To vključuje reševanje sporov glede kršitev pravic intelektualne lastnine, ugovorov zoper prijave znamk, zahteve za ničnost pravic ter sodelovanje v kazenskih, civilnih in drugih sporih.

Od 18. septembra dalje lahko MSP iz Slovenije vložijo zahtevo za pridobitev vrednotnice za novo storitev “IP Scan Enforcement” poleg že obstoječih vrednotnic za znamke, modele, patente in žlahtniteljske pravice pri EUIPO.

MSP, ki so zainteresirana za to storitev, lahko do 8. decembra 2023 vložijo elektronsko vlogo za pridobitev vrednotnice za novo storitev v angleškem jeziku. Po prejemu vrednotnice s strani EUIPO se lahko MSP iz Slovenije obrnejo na Urad za intelektualno lastnino, ki jih bo usmeril k strokovnjakom s področja intelektualne lastnine, sodelujočim v pilotnem projektu, za izvedbo storitve.

Vir: URSIL