Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Evropska komisija, uradno imenovana Komisija Evropske unije, je izvršni organ EU, sestavljen iz 28 komisarjev, vsak z lastnim resorjem. Tu so izbrane novice Komisije, ki so pomembne za obrt in podjetništvo.

20. 9. 2023

Evropska komisija je predstavila pobude za podporo malim in srednjim podjetjem (MSP) v trenutnem gospodarskem okolju. MSP predstavljajo 99 % evropskih podjetij, vendar se soočajo s številnimi izzivi. Novi ukrepi se osredotočajo na zagotavljanje kratkoročne pomoči, spodbujanje dolgoročne konkurenčnosti MSP in izboljšanje poslovnega okolja v Evropi. Predlagane uredbe o zamudah pri plačilih in poenostavitvi obdavčitve, skupaj s spodbujanjem dostopa do financiranja in podporo rasti MSP, bodo pomagale izkoristiti gospodarski potencial teh podjetij.

26. 5. 2023

Evropska komisija je objavila smernice za ohranjanje reform in naložb, ki bodo zagotovile dolgoročno blaginjo, konkurenčnost, pravičnost in odpornost EU. Komisija poziva države članice k nadaljnjemu izvajanju načrtov za okrevanje in odpornost ter k ukrepom za razogljičenje gospodarstva, povečanje zaposlenosti in podporo inovacijam.

23.3.2023

Evropska komisija je predstavila nov predlog za spodbujanje popravil izdelkov. Prodajalci bodo morali ponuditi popravilo kot alternativo zamenjavi, če to ne bo dražje. Ta pobuda naj bi povečala dostopnost in stroškovno učinkovitost popravil, spodbudila trajnostne poslovne modele in rast sektorja popravil.

Napoved za Slovenijo: V letu 2023 se za Slovenijo napoveduje 1,2-odstotna gospodarska rast, medtem ko se za leto 2024 napoveduje 2,2-odstotna rast.

15. 5. 2023

Evropska komisija je objavila pomladansko gospodarsko napoved. Kljub zahtevnim svetovnim razmeram ostaja evropsko gospodarstvo odporno, delno zaradi nižjih cen energije, zmanjšanja omejitev v dobavi in močnega trga dela. Napoveduje se zmerna rast gospodarstva EU v letu 2023 in 2024.

Sklep: Razmere na trgu lahko vplivajo na obete, vendar trenutno obstaja optimizem glede gospodarske rasti v EU.

23. 3. 2023

Evropska komisija je sprejela nov začasni okvir za podporo sektorjem, ključnim za prehod na neto ničelno gospodarstvo, v skladu z zelenim dogovorom. Okvir omogoča državam članicam, da podprejo naložbe v obnovljive vire energije, razogljičenje in druge ključne sektorje.

Sklep: Okvir bo pomagal pospešiti naložbe v trajnostno prihodnost.

23. 3. 2023

Evropska komisija je dala smernice za fiskalno politiko držav članic za leto 2024, ki spodbujajo srednjeročno vzdržnost dolga in trajnostno rast. Prav tako poziva države članice, da v svojih programih stabilnosti in konvergenčnih programih določijo fiskalne cilje, ki izpolnjujejo merila za fiskalno prilagoditev.

Sklep: Smernice spodbujajo odgovorno fiskalno politiko za vzdržnost in rast.