Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Digi Info Točke: Korak Naprej v Digitalni Preobrazbi Slovenije

V okviru strateškega načrta digitalne preobrazbe Slovenije do leta 2030 sta postavljena v središče pozornosti posameznik in okolje. Ministrstvo za digitalno preobrazbo Slovenije je sprejelo odločne korake, da bi doseglo cilj, kjer bo do leta 2030 vsaj 80 odstotkov ključnih javnih storitev, ki so dostopne digitalno, tudi opravljenih digitalno, ter da bo prav toliko uporabnikov javnih storitev uporabljalo digitalno identiteto. Eden od ključnih ukrepov za dosego teh ciljev je vzpostavitev 222 Digi info točk po vsej državi, ki bodo prebivalcem nudile podporo pri uporabi digitalnih javnih storitev.

Ministrica za digitalno preobrazbo, dr. Emilija Stojmenova Duh, je poudarila, da je cilj te ambiciozne strategije zagotoviti, da državljani Slovenije postanejo digitalno pismeni in bolj samostojni pri uporabi digitalnih javnih storitev. “Da bi ta cilj dosegli, bomo prebivalkam in prebivalcem omogočili nasvet ali pomoč pri uporabi digitalnih javnih storitev, in sicer tako, da bodo svetovalci na Digi info točkah vsakemu na razumljiv način nudili svetovanje in uporabniško podporo s področja uporabe digitalnih javnih storitev,” je dejala ministrica.

Digi info točke bodo odprte v vseh občinah v Sloveniji, pri čemer bodo v mestnih občinah, kot so Celje, Kranj, Koper, Maribor in Ljubljana, na voljo več. Te točke bodo obratovale vsaj pet dni v tednu, vsaj 18 ur na teden, kar bo omogočilo široko dostopnost prebivalcem. Prvih 62 Digi info točk bo odprtih v roku meseca dni od podpisa pogodbe, preostale pa bodo sledile v naslednjem mesecu. Odprtje Digi info točk bo objavljeno na uradnih spletnih straneh ministrstva, hkrati pa bo lokalne prebivalce obveščala prek radijskih postaj in plakatov. Točke bodo delovale do konca prihodnjega leta, kar pomeni dolgoročno zavezanost k izboljšanju digitalnih kompetenc prebivalcev.

Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Blaž Cvar, je izrazil podporo temu projektu: “Danes smo se s podpisom pogodbe zavezali, da bomo v roku dveh mesecev odprli 222 tako imenovanih Digi info točk, in sicer v vsaki občini v Sloveniji po eno in več v mestnih občinah. Digi info točke bodo delovale vsaj pet dni v tednu ob različnem času, vsaj 18 ur na teden.”

Poleg vzpostavitve Digi info točk ministrstvo že izvaja številne druge ukrepe za dvig digitalnih kompetenc prebivalcev Slovenije. Med njimi izstopa program “Mobilni heroji”, ki je namenjen starejšim osebam in se izvaja v ruralnih okoljih. Usposabljanja po vsej državi izvajata Ljudska univerza Velenje in Simbioza. V prvem letu je bilo v program vključenih že več kot dva tisoč oseb, in projekt je nedavno prejel priznanje Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU) kot eden od finalistov v okviru Digital GameChangers Award.

Ministrica dr. Emilija Stojmenova Duh je zaključila, da verjame, da bodo Digi info točke pomembno vplivale na poti digitalne preobrazbe Slovenije in da bodo prebivalci te storitve sprejeli kot koristne. Ta ambiciozna strategija kaže na odločen korak v smeri digitalno napredne in povezane Slovenije, kjer bodo digitalne storitve postale dostopne in enostavne za vse državljane. Skupaj z drugimi ukrepi bo ta projekt igral ključno vlogo pri oblikovanju digitalne prihodnosti Slovenije do leta 2030.