Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

FURS poziva podjetnike in podjetja, ki so prejeli pomoč po Zakonu o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE), da do 10. oktobra 2023 oddajo izjavo o vračilu pomoči prek eDavkov, če ne izpolnjujejo pogojev za prejem te pomoči, da bi se izognili nadzoru.

 

Na spletni strani eDavki so na voljo podrobne informacije o Izjavi o vračilu pomoči za gospodarstvo zaradi dviga cen energentov, ki jo je mogoče oddati izključno prek eDavkov.

Finančna uprava (FURS) ima pristojnost za izplačilo energetskega ukrepa in nadzor nad vračilom te pomoči v primeru neizpolnjevanja pogojev, kot določa ZUOPDCE. V primeru neizpolnjevanja pogojev zavezanec vloži izjavo za vračilo, na podlagi katere davčni organ izda odločbo za vračilo prejete pomoči.

Zavezanec mora vrniti sredstva v roku 30 dni po prejemu odločbe. Izjavo za vračilo je bilo treba vložiti najpozneje do 31. marca 2023, kar je rok za predložitev obračuna davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) oziroma obračuna davka od dohodka iz dejavnosti (DohDej) za leto 2022.

Če zavezanec ne vloži izjave za vračilo pomoči v primeru neizpolnjevanja pogojev, lahko FURS izvede nadzor, kot določa deveti odstavek 2. člena ZUOPDCE.

Glede na podatke, ki jih ima FURS, nekateri zavezanci niso vložili izjave za vračilo pomoči kljub neizpolnjevanju pogojev do zakonsko določenega roka (31. marec 2023). Zato pozivajo prejemnike pomoči, da do 10. oktobra 2023 oddajo Izjavo o vračilu pomoči prek sistema eDavki, če ne izpolnjujejo pogojev, in s tem se lahko izognejo nadzoru.

FURS opozarja, da je mogoče zaprositi za obročno vračilo pomoči, če je vračilo finančno obremenjujoče. Skladno s prvim odstavkom 6. člena ZUOPDCE lahko FURS dovoli obročno plačilo obveznosti iz naslova vračila prejete pomoči v največ šestih mesečnih obrokih v obdobju šestih mesecev, če zavezanec ob zapadlosti terjatve nima dovolj likvidnih sredstev za plačilo v enkratnem znesku.

Več informacij o energetskem ukrepu in pogojih za vračilo pomoči je na voljo v dokumentu Pogosta vprašanja in odgovori na temo energetskega ukrepa.

Statistika: Do 22. septembra 2023 je bilo izplačanih 53.755.533 evrov pomoči 6201 zavezancem, in izdanih je bilo 1432 odločb za vračilo pomoči v skupnem znesku 8.068.993,28 evrov.