Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP), ki je začel veljati 2.9.2023, vsebuje tudi začasni ukrep solidarnostne delovne sobote. Ta ukrep omogoča delodajalcem, da, za namen zagotavljanja sredstev za omilitev škode, ki jo povzročijo poplave ali plazovi, določijo eno soboto v letu 2023 in eno soboto v letu 2024 kot solidarnostno delovno soboto. Prav tako se lahko kak drug dan šteje za solidarnostno delovno soboto, če se delovni proces pri delodajalcu izvaja tudi ob sobotah.

 

 

Delavec, s predhodnim pisnim soglasjem, lahko opravlja delo na solidarnostno soboto preko svojega rednega delovnega časa in prispeva del svoje plače v Sklad za obnovo Slovenije.

Pomembno pa je razumeti, da 3. odstavek 101. člena ZIUOPZP določa, da mora delodajalec pri organizaciji dela na solidarnostni delovni soboti upoštevati določbe Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) o delovnem času, odmorih in počitkih, razen določb o nadurnem delu. To pomeni, da se od določb ZDR-1 odstopi le v zvezi z odredbo nadurnega dela, vendar pa se ne odstopi v zvezi z izplačilom dodatka za nadurno delo.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pojasnilo, da pri delu na solidarnostno soboto ne gre za nadurno delo v smislu določb ZDR-1. To je zato, ker je to posebna vrsta dela, ki odstopa od določb ZDR-1, in zato pravica do dodatka za nadurno delo ne velja. Posledično delavcem pri delu na solidarnostno delovno soboto ni treba obračunavati dodatka za nadurno delo.

Vir: OZS