Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

V Uradnem listu EU je bila dne 27. septembra 2023 objavljena nova uredba Komisije EU (EU) 2023/2055 z dne 25. septembra 2023 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta glede sintetičnih polimernih mikrodelcev.

Uredba bo stopila v veljavo 17. oktobra 2023 in je v celoti zavezujoča ter se neposredno uporablja v vseh državah članicah. Omenjena uredba določa splošno omejitev dajanja v promet sintetičnih polimernih mikrodelcev, ki so namerno dodani v izdelke. Gre za široko omejitev, saj se ti delci dodajajo v številne izdelke, ki so v vsakodnevni uporabi. Omejitev je pričakovana, saj mikroplastika predstavlja velik problem za okolje in organizme ter posledično tudi za človekovo zdravje. Predstavlja prvi in pomemben korak na EU ravni k reguliranju tega področja.

Prehodna obdobja za določene skupine izdelkov

Omejitev se nanaša na vse sintetične polimerne mikrodelce, ki so trdni. Za posamezne skupine izdelkov so določena prehodna obdobja, ki se štejejo od dneva uveljavitve Uredbe.

 

Za področje kozmetike:
  • izdelki, ki se izperejo (v skladu z EU uredbo o kozmetičnih proizvodih) – se ne dajo v promet od 17. oktobra 2027
  • izdelki za ustnice, nohte in ličila (v skladu z EU uredbo o kozmetičnih proizvodih)- se ne dajo v promet od 17. oktobra 2035
  • izdelki, ki se ne odstranijo (v skladu z EU uredbo o kozmetičnih proizvodih) – se ne dajo v promet od 17. oktobra 2029
  • Za granulirana polnila za umetne športne podloge je določeno 8- letno prehodno obdobje, kar pomeni, da se ne dajo v promet od 17. oktobra 2031.

 

Za vse podrobnejše pojasnitve glede zakonodaje bo Evropska Komisija pripravila tudi posebne smernice.

 

Več informacij in podpora

Pri pripravi in obravnavi te prepovedi je aktivno sodeloval Urad Republike Slovenije za kemikalije (Urad), ki bo pristojen tudi za njeno izvajanje in inšpekcijski nadzor.

Urad poziva vse zavezance te uredbe, da se z njo seznanijo po objavi v Uradnem listu EU in preverijo ali vpliva na njihovo delovanje. Dodatno pozivajo tudi lokalne skupnosti, ki načrtujejo gradnje sintetičnih športnih površin oziroma vse, ki že imajo obstoječe objekte s sintetičnimi športnimi površinami, kjer uporabljajo granularna polnila, da so pozorni na 8-letno prehodno obdobje.

Za vse nadaljnja pojasnila v zvezi z zakonodajo so Vam na voljo prek e-pošte: reach.mz@gov.si ali gp-ursk.mz@gov.si ali telefon 01 400 6051.

 

 

Vir: N1