Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Od oktobra so na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za javno naročanje, v okviru informacijskega sistema eJN, uvedli dve novi funkcionalnosti. Te funkcionalnosti bodo koristile predvsem gospodarskim subjektom, ki sodelujejo kot ponudniki v postopkih javnega naročanja, saj bodo omogočile boljšo sledljivost objavljenih javnih naročil v sistemu eJN in poenostavile pripravo ponudb.

 

 

Elektronsko prejemanje javnih naročil

Uveden je notifikacijski center, ki omogoča uporabnikom, da prejemajo sporočila in obvestila o trenutnih javnih naročilih preko elektronske pošte ali mobilnega telefona. Hkrati pa imajo uporabniki možnost izbire prejemanja obvestil o javnih naročilih, ki so za njih vsebinsko relevantna.

S tem se izboljšuje informiranost gospodarskih subjektov o specifičnih poslovnih priložnostih na trgu javnega naročanja.

 

Elektronsko deponiranje dokazil

Druga pomembna novost se tiče elektronskega deponiranja dokazil. Ponudniki imajo v sistemu elektronskega javnega naročanja (eJN) možnost, da deponirajo različne vrste dokazil, ki jih bodo potrebovali pri pripravi svojih ponudb. Ta deponirana dokazila so nato na voljo uporabniku za vsako prihodnjo pripravo ponudbe, in jih lahko enostavno vključi neposredno iz sistema.

 

Načrtuje se tudi digitalna preobrazba e-JN

Na Ministrstvu trenutno pripravljajo načrt za digitalno preobrazbo javnega naročanja. Glavni cilj tega načrta je nadaljnje izboljšanje elektronskega javnega naročanja, povečanje učinkovitosti, poenostavitev procesov ter okrepitev konkurenčnosti v sistemu javnega naročanja.

 

Vir: OZS