Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

7,8 milijona evrov za spodbujanje podjetništva

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila uradni razpis v Uradnem listu RS, ki ponuja celovite podporne storitve za potencialne podjetnike in podjetja prek podpornih institucij v obdobju od 2023 do 2025. Skupna sredstva, ki so na voljo, znašajo 7,76 milijona evrov, in rok za oddajo vlog je do 20. oktobra 2023. S tem razpisom si prizadevajo ustvariti podporno okolje za potencialne in obstoječe podjetnike po vsej Sloveniji, kjer bodo na voljo brezplačne podjetniške storitve.

Razpis bo trajal 26 mesecev, obdobje pa zajema začetek črpanja sredstev nove kohezijske ovojnice za obdobje 2023-2027. Ta razpis zagotavlja kontinuiteto storitev, ki jih zagotavljajo že obstoječe Slovenske poslovne točke SPOT Svetovanje in subjekti inovativnega okolja (SIO), obenem pa uvaja izboljšave, ki temeljijo na preteklih izkušnjah in učinkovitosti teh storitev.

Obe mreži, SPOT Svetovanje in SIO, sta že prepoznani med podjetji in nudita širok dostop ter regionalno pokritost po celotni Sloveniji, kar prinaša prihranke časa in denarja za podjetja. Te mreže so se izkazale tudi v izrednih okoliščinah, kot so epidemija COVID-19 in poplave, saj so postale ključne točke za pridobivanje nujnih informacij za podjetja.

Javni razpis za podporno okolje vključuje storitve za potencialne podjetnike in podjetja, ki jih bodo zagotavljali svetovalci v okviru točk SPOT Svetovanje in podjetniški mentorji v okviru 12 konzorcijev, ki bodo pokrivali vsako statistično regijo. Te storitve bodo vključevale promocijo podjetniške kulture ter različna svetovanja, usposabljanja, mentoriranje, dogodke itd.

Celotna sredstva, ki so na voljo za obdobje od 1. novembra 2023 do 31. decembra 2025, znašajo nekaj več kot 7 milijonov evrov. Rok za prijavo na ta razpis je 20. oktobra 2023.

S temi podpornimi storitvami želijo okrepiti podjetniški potencial, spodbujati ustanavljanje novih podjetij, povečati število novoustanovljenih podjetij z višjo dodano vrednostjo ter pomagati pri preživetju novoustanovljenih podjetij in premagovanju izzivov na podjetniški poti. Prav tako nameravajo povečati informiranost in znanje ter spodbujati rast in razvoj podjetij.

SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport že od leta 2016 financirata delovanje mreže inkubatorjev in tehnoloških parkov, medtem ko mrežo SPOT Svetovanje financirata od leta 2018. Te mreže so v preteklem letu omogočile vzpostavitev številnih inovativnih poslovnih idej in novih podjetij ter izvajanje različnih podjetniških aktivnosti po vsej Sloveniji.

Vir: OZS