Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

 

Slovenski podjetniški sklad je razpisal javni razpis P7P 2023, ki ponuja 30 milijonov evrov ugodnih posojil za podjetja, ki so doživela gospodarsko škodo v poplavah avgusta 2023. Ta ukrep je namenjen pomoči pri obnovi škode ter vzpostavitvi pogojev za normalno poslovanje najmanj 600 podjetij.

Podjetja v kategoriji mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) lahko zaprosijo za posojila v višini od 15.000 evrov do 100.000 evrov pod naslednjimi pogoji:

  • Višina kredita ne sme presegati 40 odstotkov vrednosti čistih prihodkov od prodaje, doseženih v letu 2022.
  • Skupna vrednost pomoči za obnovo škode po poplavah ne sme presegati dejanske škode podjetja.
  • Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega.
  • Podjetje mora biti ustanovljeno pred 1. januarjem 2022.
  • Podjetje mora imeti bonitetno oceno vsaj SB8.

Sredstva iz posojila se lahko uporabijo za financiranje različnih stroškov, vključno z nakupom nove opreme, stroški materiala, storitev, DDV in drugimi operativnimi stroški.

Posojilo lahko pokrije do 100 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov projekta, ki nastanejo med 4. avgustom 2023 in 31. majem 2024.

Pogoj za kredit z ugodnimi pogoji vključuje nižje zahteve po zavarovanju, osem menic za kredite med 15.000 in 50.000 evrov ter osem menic in osebno poroštvo za kredite med 50.001 in 100.000 evrov. Poleg tega veljajo nižje obrestne mere (fiksna obrestna mera 0,5 odstotka), daljša odplačilna doba do pet let za manjše kredite ter do sedem let za večje kredite. Možnost odloga plačila je lahko do šest mesecev, z možnostjo podaljšanja na 24 mesecev. Stroški odobritve in vodenja kredita niso zaračunani.

Povezava na razpis: Slovenski podjetniški sklad 

Vir: OZS