Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Razširjeno pojasnilo o uvrščanju kombiniranih in drugih motornih vozil v kombinirano nomenklaturo (KN) 

 

Image by jcomp on Freepik

 

FURS je 13. 10. 2023 na spletnih straneh objavil novo razširjeno pojasnilo o uvrščanju kombiniranih in drugih motornih vozil v kombinirano nomenklaturo.

 

Predmet pojasnila so kombinirana vozila, ki omogočajo prevoz oseb in blaga ter druga motorna vozila. Razlikujemo kombinirana vozila, ki imajo odprt tovorni prostor, ločen od prostora za prevoz oseb (t. i. pick-up, poltovorno) in zaprta enoprostorna kombinirana vozila (van, dostavno). Pojasnilo zajema kombinirana vozila, ki lahko prevažajo več kot tri in največ devet oseb vključno z voznikom.

 

V tem Pojasnilu so ključne spremembe v točki 2.3, glede na dopis št. 4245-167/49 z dne 30. 9. 2022. Spremembe se nanašajo na uporabo podatka o največji notranji dolžini tal v prostoru za prevoz blaga, ki neposredno vplivajo na uvrstitev vozil tipa »pick-up«.

 

To pojasnilo nadomešča pojasnilo FURS, št. 4245-167/49, z dne 30. 9. 2022.

 

Vir: FURS