Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Optimizacija porabe energije lahko podjetjem prinese pomembne finančne prihranke

Z dvigom cen energije narašča tudi zanimanje podjetij za uvajanje sistemov za upravljanje porabe električne energije, ki omogočajo prihranke. Na agenciji za energijo pripravljajo večtarifni sistem, ki bo nadomestil obstoječ način obračuna stroškov za elektriko, podobno kot že obstaja sedemtarifni sistem v Veliki Britaniji in dinamično tarifiranje v ZDA. To omogoča prilagajanje cen elektrike v realnem času, kar se lahko pričakuje tudi pri nas, s čimer se spodbuja aktivno prilagajanje porabe električne energije.

V kontekstu industrijskega porabnika lahko prihranki pri stroških za električno energijo nastanejo s prilagajanjem porabe v realnem času. Na primeru industrijskega obrata, kjer so med najbolj fleksibilnimi porabniki kogeneracija, hladilnice, stisnjeni zrak, komora za segrevanje materialov in baterijski vozni park, bi sistem za aktivno upravljanje odjema omogočil vsaki od teh naprav, da porablja električno energijo, ko je v omrežju na voljo presežek, in preneha s porabo, ko bi prejel signal, da je ustavitev smiselna, kar prispeva k zmanjšanju stroškov za električno energijo.

Porabniki bi prilagajali svojo energetsko porabo v predhodno določenih časovnih in močnostnih intervalih, ki bi bili prilagojeni za vsako napravo posebej. V takšna sporočila bi vključili specifične informacije, kot na primer: temperatura v hladilnici lahko fluktuira med minus 18 in minus 22 stopinj Celzija, segrevanje materiala se lahko zaustavi za pol ure, tlak stisnjenega zraka se giblje med 10 in 15 bari, vozni park pa mora imeti polne baterije vsak delavnik ob osmih zjutraj. S tem bi omrežju ponudili virtualni hranilnik z znatno kapaciteto, ki bi dnevno znašala več sto kilovatnih ur, vendar bi to dosegli brez potrebe po dejanskem fizičnem hranilniku. Za primerjavo, trenutne cene baterijskih hranilnikov znašajo približno tisoč evrov za kilovatno uro.

Do znatnih prihrankov s celovitim upravljanjem energije Predstavimo primer pristanišča z zapletenim električnim sistemom, ki ga trenutno raziskuje Inea. V tem pristanišču so med potrošniki električne energije, na primer, hladilniki, naprave za hlajenje živil, dvigala, viličarji, tovorna vozila, električne polnilnice, obalna dvigala, grelne naprave in še več. V prihodnosti bo treba zagotoviti tudi napajanje za velike potrebe ladij ter upravljati s polnjenjem električnih vozil. Pristanišča običajno razpolagajo z veliko površino, kar vodi v potrebo po velikem notranjem prevozu.

Kaj pa se zgodi, ko ima takšen elektroenergetski kompleks tudi hranilnike energije, obenem pa ima energetski regulator večtarifni sistem? Ali bo to povzročilo zmedo? Nasprotno. Če v takem okolju uvedemo celovite rešitve za aktivno upravljanje energije, lahko ustvarimo pomembne prihranke. V pristanišču bi lahko z integriranim pristopom k elektriki in na podlagi znanih podatkov že zdaj prihranili milijon evrov na leto, ugotavlja generalni direktor podjetja Inea, Peter Kosin.

Vloga umetne inteligence v upravljanju energije Pri Inei podjetjem ne svetujejo, naj zmanjšajo proizvodnjo za zmanjšanje stroškov energije. Namesto tega, kot je povedal Kosin: “Želimo jim omogočiti odložitev porabe v čas, ko je cena energije najnižja.” To omogoča sistem za aktivno upravljanje energije, ki mora biti, še posebej v velikih podjetjih, avtomatiziran, spremljati razmere v omrežju in vremensko napoved ter natančno napovedovati dogodke v podjetju. Da bi dosegli najboljšo ekonomičnost, takšen sistem za napovedovanje in uravnavanje mora vključevati najnovejše algoritme globokega učenja.

Odkrivanje nevidnih dejavnikov Pri velikih odjemalcih je največji potencial za prihranke na voljo pri omrežnini, je dodal svetovalec uprave, Aleš Cvetrežnik. Upravljanje odjema vključuje natančno napovedovanje delovanja prilagodljivih porabnikov, kot so peči in klimatske naprave. “To velja tudi za hladilnice,” je nadaljeval Kosin in pojasnil: “Hladilnica ima določene parametre, kot so najvišja in najnižja temperatura. Če vemo, da bo elektrika čez dve uri dražja, ima smisel znižati temperaturo na minimum in izkoristiti odloženo delovanje naprave. Toda sistem za upravljanje hladilnice mora biti povezan s celotnim poslovanjem podjetja. Brez teh informacij sistem ne bo deloval optimalno.” Cvetrežnik je dodal: “Biti moramo inovativni in gledati stvari, ki jih prej nismo opazili.”

Pomembni so vsi proizvodni podatki Sistem za upravljanje energije potrebuje podatke o porabi električne energije ter tudi o proizvodnji in proizvodnih procesih, številu delavcev v izmeni in drugih informacijah, ki lahko vplivajo na energetski management. Ko bo dinamičen tarifni sistem v Sloveniji vpeljan, bodo podjetja morala najti različne načine za prilagajanje svoji porabi. Pri večtarifnem sistemu je priporočljivo, da je upravljanje energije avtomatizirano, pri dinamičnem tarifiranju pa ročno upravljanje ne bo več mogoče.

Sistem, ki ustreza vsem industrijskim odjemalcem Katera podjetja so primerna za sistem upravljanja energije? Po mnenju sogovornikov vsa, le vprašanje je, kako hitro se bo naložba povrnila in kako bo vplivala na delovne procese v podjetju. Ključno pa je, da podjetje uporablja prilagodljive porabnike, katerih poraba se lahko prilagaja. Takšni porabniki lahko delujejo kot virtualni hranilnik energije. Če takšnih porabnikov ni na voljo, lahko podjetja razmislijo o uporabi baterije ali pa namestitvi sončnih elektrarn. Sistem za upravljanje aktivnega odjema energije lahko tudi kombinira delovanje prilagodljivih porabnikov in baterijskega hranilnika. Sistem bo zelo koristen za podjetja, ki bodo sodelovala v prihodnjih razpisih družbe ELES, prek katerih bodo iskali velike industrijske proizvajalce, ki bodo za finančno nadomestilo zmanjšali odjem električne energije v času kritične obremenitve omrežja. “S tem sistemom bo industrijski odjemalec že vedel, kaj lahko ponudi na takem razpisu, po drugi strani pa jim bo pomagal izpolniti obljubljene cilje,” je pojasnil Kosin.

Vir: RISE