Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo
Image by Freepik

Slovenski obrtniki in podjetniki se trenutno spopadajo z izzivi ohlajanja gospodarstva, kar ima za posledico zmanjšanje števila naročil in negotovo prihodnost. V luči teh razmer so Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in druge delodajalske organizacije skupaj naslovile pobudo na ministrstvo za delo in gospodarsko ministrstvo za sprejetje sistemskega zakona, ki bi uredil nadomestilo za krajši delovni čas ali čakanje na delo.

Cilj tega predloga je pomagati podjetjem ohraniti svoje zaposlene in jih aktivirati takoj, ko se gospodarske razmere izboljšajo. Delodajalci verjamejo, da je ta pobuda ključnega pomena za preprečitev zaustavitve delovanja slovenskih podjetij v trenutno zaostrenih gospodarskih razmerah. Predlagan zakon bi omogočil financiranje nadomestila za delo s krajšim delovnim časom ali čakanjem na delo s strani Vlade Republike Slovenije.

Pobuda temelji na preteklih izrednih razmerah, kot so pandemija Covid-19, energetska kriza in letošnji ekstremni vremenski pojavi, pa tudi na gospodarskih cikličnih nihanjih in recesiji. Skozi vzpostavitev normativne ureditve stalne sheme bi nacionalnemu gospodarstvu omogočili lažjo prebroditev izredne situacije ter preprečili masovno odpuščanje in socialno stisko delavcev.

S tem predlogom se odzivamo na gospodarske izzive, kjer so poslovne tendence v predelovalnih dejavnostih pod dolgoletnim povprečjem in izvozna naročila padajo. Industrijska proizvodnja upada, kar pomeni, da je potrebno hitro ukrepati, da preprečimo zaustavitev podjetij. Ohranjanje podjetij je ključno za izhod iz gospodarske krize, zato ponovno predlagamo uvedbo dodatka za krajši delovni čas v Sloveniji, po vzoru drugih držav, ki bi omogočal hitro pridobivanje finančnih sredstev za premagovanje trenutne likvidnostne stiske in poskrbel, da se bodo zaposleni lahko vrnili na delo, ko se poslovanje izboljša.

Vir: OZS