Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

E- SEMINAR: VODENJE EVIDENCE DELOVNEGA ČASA IN NOVOSTI + VZOREC

Datum: 10. november 2023, ob 13.00 uri preko aplikacije ZOOM

ČAS TRAJANJA : 2 ŠOLSKI URI

Opis:

 1. novembra 2023 se bodo pričele uporabljati novosti pri vodenju evidence o izrabi delovnega časa. ZEPDSV-A prinaša številne novosti. Od kraja hrambe evidence, do novih rubrik, ki jih mora delodajalec voditi. Delodajalec bo v določenih primerih kršitev moral evidenco voditi elektronsko. Za pravilno vodenje evidence pa je pomembno tudi razumevanje osnovnih pojmov o delovnem času.

Predavateljica:

Mag. Nina Scortegagna Kavčnik,

Specializirana sem za področje delovnega prava. Samozaposlena sem v svojem podjetju Pravno svetovanje, Nina Scortegagna Kavčnik s.p.. V letih 2014-2021 sem bila vodja pravne službe ter svetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije, od leta 2007-2014 pa sem bila zaposlena v notarski pisarni. Sem predavateljica na fakulteti ter višjih šolah. Predavam tudi na strokovnih konferencah. Sem avtorica skoraj 400 strokovnih  in nekaj znanstvenih člankov. Napisala sem tudi več knjig s pravnega področja: Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju, Najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor, Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu, Odpoved pogodbe o zaposlitvi in Urejanje delovnih razmerij v praksi za zasebni sektor. V letu 2020 sem bila nominirana za najuglednejšega pravnega strokovnjaka. Več o njej si lahko preberete na www.ninascortegagna.si

Program:

 • Katere novosti prinaša novela ZEPDSV?
 • Za katere »delavce« mora delodajalec voditi evidenco delovnega časa – ali tudi za upokojence, študente, dijake, kratkotrajno delo, podjemno in avtorsko pogodbo, pogodbo o poslovnem sodelovanju ipd.?
 • Kako mora delodajalec voditi evidenco za izvajalce, ki pri njem niso zaposleni? Kje je to določeno?
 • Kako jo mora voditi za delavce in katere podatke mora za vanjo vpisovati?
 • Kaj inšpektorat zahteva, če delodajalec evidenco vodi ročno?
 • Kje jo mora hraniti?
 • Ali jo lahko vodijo delavci sami?
 • Kdo odgovarja, če evidence ni?
 • Ali jo morajo voditi tudi poslovodne osebe, prokuristi in vodilni delavci, čeprav si delovni čas lahko razporejajo sami?
 • Ali imajo delavci pravico do vpogleda v evidenco?
 • Koliko časa mora delodajalec evidence hraniti? Kaj če preneha z dejavnostjo?
 • Najpogostejše napake pri vodenju evidence.
 • Kdo jo bo moral voditi elektronsko?

Trajanje: 2 šolski uri

Gradivo: ppt

Povezavo na predavanje dobite par dni pred začetkom predavanja.

Termin: 10. 11. 2023 ob 13:00

 

Cena za člane OOZ: 25,00 € (razliko krije OOZ), ostale udeležence: 60,00 €. Prijave na tel: 031 335 142 ali mail: damjan.stibler@gmail.com.