Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Objavljena javna razpisa Bizi likvidnost poplave in  Bizi likvidnost energija

 

Slovenski regionalno razvojni sklad je  objavil dva  javna razpisa za mikro, mala in srednje velika podjetja –  BIZI likvidnost poplave in BIZI likvidnost energija. Skupno je na voljo 20 milijonov evrov, razdeljenih enakomerno med oba programa, pri čemer vsakemu programu pripada 10 milijonov evrov. Znesek posojila se giblje od 80.000 evrov do 500.000 evrov.

Cilj teh javnih razpisov je zagotoviti likvidnost gospodarskim subjektom, ki so se srečali s posledicami poplav v avgustu 2023 ali pa se soočajo z izzivi energetske krize in dviga cen energije. To vključuje izboljšanje likvidnosti tekočega poslovanja, povečanje konkurenčnosti in produktivnosti ter vlaganje v varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov. Poleg tega spodbuja vlaganje v učinkovito rabo energije in obnovo proizvodnih zmogljivosti po poplavah.

Upravičeni vlagatelji so pravne osebe, kot so družbe z neomejeno odgovornostjo, komanditne družbe, družbe z omejeno odgovornostjo, delniške družbe, komanditne delniške družbe in evropske delniške družbe, pa tudi fizične osebe, ki na trgu opravljajo pridobitno dejavnost, ter subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, ki so registrirani kot zadruge.

Upravičeni stroški vključujejo opremo, druga opredmetena sredstva in neopredmetena sredstva, pa tudi obratne stroške.

Cilji projektov vključujejo obnovo proizvodnih zmogljivosti zaradi poplav in/ali energetske krize, izboljšanje likvidnosti, doseganje večje konkurenčnosti ter izvajanje ukrepov za obvladovanje porabe energije in zmanjšanje izgub.

Vloge za ta razpisa je mogoče oddati preko elektronskega prijavnega obrazca, ki je na voljo preko aplikacije e-RskladRok za zaključek razpisa je od 30. oktobra 2023 do 8. decembra 2023.

Za več informacij o teh razpisih obiščite spletno stran Slovenskega regionalnega razvojnega sklada:

Vir:  MKRR