Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

 

 

Nujno obvestilo – prevoz tovornih vozil (in skupin vozil) nad 7,5 t v/iz Luke Koper – sproščen promet na dan 31.10.2023

Obveščamo vas, da bo 31.10. 2023, izjemoma dovoljen promet tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg, če se prevozi izvajajo zaradi pretovornih operacij in potekajo v in iz koprskega pristanišča.

Prevozi tovornih vozil in skupine vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg, se bodo v in iz koprskega pristanišča opravljali skladno z določbo 2. točke druge alineje prvega odstavka 6. člena Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, st. 75/11 in 195/21), iz razloga preprečitve ali odprave neposredne nevarnosti za ljudi in premoženje.

Obvestilo MZI: tukaj