Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Na voljo bodo nepovratna sredstva za spodbujanje proizvodnje in shranjevanje električne energije in toplote!

Borzen bo objavil javni poziv za nepovratna sredstva v novih obnovljivih proizvodnih napravah za električno energijo, toploto ter shranjevanje energije. Prijave bodo mogoče prek spleta v začetku novembra.

Sredstva so na voljo za nakup in vgradnjo novih proizvodnih naprav iz obnovljivih virov energije, vključno s kombinacijo shranjevanja električne energije. Upravičeni prijavitelji so pravne osebe, zadruge, fizične osebe s pridobitno dejavnostjo, vključno s kmetijami, ter samoupravne lokalne skupnosti.

Najvišje višine pomoči so določene na podlagi tehnologije in kapacitete naprave. Dodelitev pomoči za hranilnike je omejena na tehnične zmogljivosti:

tabela - neposredna nepovratna sredstva za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije

Skupna dodeljena pomoč ne sme preseči 45% skupnih stroškov za velika podjetja, z možnostjo povečanja za mala in srednja podjetja. Intenzivnost pomoči se izračuna na podlagi vrste tehnologije in dejanskih stroškov projekta ter znaša do 65% skupnih stroškov za mikro in mala podjetja.

Več o javnem pozivu ter pogojih: GOV.si