Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Predložite zahtevke za kadrovske štipendije ter si priskrbite ustrezno usposobljen kader

Javni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko/študijsko leto 2024/2025 je bil objavljen s strani Sklada RS za štipendije in invalidski preživninski sklad. Prosim, delite informacijo med delodajalce, da se čim večje število podjetij seznani s to možnostjo pridobivanja kadrov, ki jih potrebujejo.

Rok za oddajo potreb je do 31. januarja 2024. Po tem datumu bo sklad obveščal zainteresirane skupine o prispelih potrebah po kadrovskih štipendistih.

Cilj javnega poziva je zbrati ponudbo kadrovskih štipendij v Sloveniji ter obveščati bodoče dijake in študente o razpoložljivih možnostih štipendiranja, kar bo olajšalo njihovo odločanje pri izbiri izobraževanja v skladu z zahtevami trga dela. Prav tako želi spodbuditi delodajalce k enotni oddaji potreb po kadrovskih štipendistih ter promociji teh potreb med učenci, dijaki in študenti.

Potrebe po kadrovskih štipendijah je mogoče oddati preko spletnega portala sklada na naslovu https://www.srips-rs.si, kjer se lahko delodajalci prijavijo v Izmenjevalnico.

Če delodajalec izbere, bo njegova potreba po kadrovskih štipendistih javno objavljena na istem portalu pod zavihkom Izmenjevalnica za šolsko/študijsko leto 2024/2025. Možnost pa obstaja tudi za neposredno oddajo potreb, ki ne bodo javno objavljene, ampak bodo na voljo le v evidenci sklada.

Za dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom in zakonom o štipendiranju lahko kontaktirate sklad preko e-pošte kadrovske@sklad-kadri.si ali na telefonsko številko 01 43 45 882.

Sklad bo tudi v prihodnje obveščal o spremembah in novostih preko svoje spletne strani, zato se priporoča registracija na njihovem portalu, da boste redno prejemali novice in informacije o razpisih ter drugih aktivnostih.

Vir: JŠRIPSRS