Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je predstavilo predlog sprememb Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1) v javni razpravi. Novela podrobneje ureja postopek dodelitve sredstev za izvajanje nalog Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (SPS) ter prinaša spremembe glede kapitalskih naložb. Prav tako uvaja pravno osnovo za financiranje projektov, ki so že bili predhodno ocenjeni na ravni EU.

SPS deluje v skladu z ZPOP-1 in Aktom o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo ter izvaja različne oblike finančnih spodbud v usklajenosti s strateškimi dokumenti Vlade Republike Slovenije, ministrstev in drugih državnih organov. To vključuje instrumente, kot so kapitalske naložbe, enote ali deleži kolektivnih naložbenih podjemov, ki spodbujajo lastniško financiranje. Vlada je za spodbujanje tveganega kapitala, semenskega kapitala, konvertibilnih posojil in podobnih iniciativ preko SPS začela različne pobude. V tem kontekstu Slovenija zaostaja tako v EU kot tudi globalno, zato bo SPS nadaljeval s temi spodbudami v skladu z usmeritvami vlade.

Novela zakona podrobneje ureja postopek dodelitve sredstev za izvajanje razvojnih nalog in programov podjetniškega, inovativnega in finančnega okolja ter predlaga spremembe omejitev glede kapitalskih naložb, ki trenutno omejujejo učinkovitost delovanja SPS.

Zakon o javnih skladih, ki zavezuje SPS, določa omejitve izpostavljenosti javnega sklada pri kapitalskih naložbah v pravne osebe. V predlogu novele se predlaga spremembe teh omejitev za bolj učinkovito delovanje SPS.

Poleg tega se v noveli predlaga ureditev pravne podlage za financiranje projektov, ki so bili že ocenjeni ali potrjeni na ravni EU, vključno s projekti skupnega evropskega interesa (IPCEI). Predlog novele Zakona o podpornem okolju za podjetništvo je dostopen na spletni strani eDemokracija. Rok za pripombe je 3. december 2023.

Vir: MGTŠ