Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Borzen objavil javni poziv za 80 milijonov evrov pomoči za obnovljive vire energije

 

 

 

Ljubljana, 9. november 2023 – Borzen je v okviru ukrepov za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo objavil javni poziv za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije. Na voljo je 80 milijonov evrov.

Pomoč bo na voljo za različne tehnologije, vključno s sončnimi in vetrnimi elektrarnami, skupnostnimi sončnimi in vetrnimi elektrarnami ter proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov.

Najvišja višina pomoči za posamezno napravo je določena na podlagi metodologije, ki upošteva posebnosti posamezne tehnologije in podvrste naprav, poleg tega pa je odvisna tudi od nazivne moči naprave ter velikosti subjekta, ki se prijavlja na javni poziv.

Prijave na poziv bodo možne od 6. novembra 2023 preko spletne aplikacije.

Več informacij najdete v Javnem pozivu za podporo razvoju domače proizvodnje električne energije in toplote v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Borzena.

Ključne točke:

  • Borzen je objavil javni poziv za 80 milijonov evrov pomoči za obnovljive vire energije
  • Pomoč bo na voljo za različne tehnologije, vključno s sončnimi in vetrnimi elektrarnami, skupnostnimi sončnimi in vetrnimi elektrarnami ter proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov
  • Najvišja višina pomoči za posamezno napravo je določena na podlagi metodologije
  • Prijave na poziv bodo možne od 6. novembra 2023