Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Nova merila velikosti mikro, malih, srednjih in velikih družb

Predlog Delegirane direktive o spremembi Direktive 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prilagoditvijo meril velikosti mikro, malih, srednjih in velikih podjetij ali skupin, ki ga je Evropska komisija sprejela 17. 10. 2023, predlaga prilagoditev finančnih meril za razvrščanje podjetij glede na njihovo velikost.

Po predlogu naj bi se merila čistih prihodkov od prodaje in vrednosti aktive prilagodila za 25 % zaradi učinkov inflacije med letoma 2013 in 2023. Predlagane nove meje za mikro, mala in srednja podjetja ter posledično tudi za velika podjetja so:

Mikro podjetje (nova merila – predlagano):

 • Povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset.
 • Čisti prihodki od prodaje ne presegajo 900.000 EUR.
 • Vrednost aktive ne presega 450.000 EUR.
 • Stara merila:
  • Povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset.
  • Čisti prihodki od prodaje ne presegajo 700.000 EUR.
  • Vrednost aktive ne presega 350.000 EUR.

Mala podjetja (nova merila – predlagano):

 • Povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50.
 • Čisti prihodki od prodaje ne presegajo 10.000.000 EUR.
 • Vrednost aktive ne presega 5.000.000 EUR.
 • Stara merila:
  • Povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50.
  • Čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.000.000 EUR.
  • Vrednost aktive ne presega 4.000.000 EUR.

Srednja podjetja (nova merila – predlagano):

  • Povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250.
  • Čisti prihodki od prodaje ne presegajo 50.000.000 EUR.
  • Vrednost aktive ne presega 25.000.000 EUR.
  • Stara merila:
   • Povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250.
   • Čisti prihodki od prodaje ne presegajo 40.000.000 EUR.
   • Vrednost aktive ne presega 20.000.000 EUR.

Vir: OZS