Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Opozorilo GZS – Podnebni cilji ne smejo povzročiti gospodarskega zastoja

Gospodarstvo opozarja, da je treba biti pri sprejemanju podnebnega zakona previden, da ne bi zaradi uresničevanja podnebnih ciljev povzročili gospodarski in družbeni zastoj, je bilo sporočilo skupne seje strateških svetov Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) za okolje in energetski prehod.

 

Gospodarstveniki opozarjajo na potrebo po previdnosti pri sprejemanju podnebnega zakona. Generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije, Vesna Nahtigal, poudarja, da morata biti cilja podnebne nevtralnosti in blaginje ljudi enakovredna in uravnotežena. Kljub temu pa izpostavlja skrb glede dodatnih omejitev, ki bi lahko ogrozile energetsko intenzivno industrijo v Sloveniji. Nahtigal opozarja, da z zapiranjem energetsko učinkovitih obratov naraščajo emisije toplogrednih plinov.

Andrej Gnezda, direktor direktorata za podnebne politike, se strinja, da mora biti pristop k razogljičenju industrije uravnotežen. Uroš Vajgl, državni sekretar na ministrstvu, pa poudarja, da so investicije v ekološke projekte koristne za konkurenčnost in prinašajo tudi druge prednosti, kot so zmanjšanje emisij in nižji stroški poslovanja.

GZS opozarja, da gospodarstvo ni dovolj zastopano v podnebnem svetu, čeprav zakon določa enakovredno vlogo gospodarstva pri pripravi politik. Gnezda odgovarja, da je podnebni svet zasnovan kot znanstveno telo, kjer sodelujeta tudi nevladni organizaciji.

Predstavljeni so trije ključni elementi novega zakona: ukinitve javnih finančnih spodbud za fosilna goriva do 2026, razširitve sistema trgovanja z dovolilnicami na sektor transporta in sprememb pri okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka. Ta dajatev bo postala namenska in se bo usmerjala v podnebni sklad. Sredstva iz te dajatve ne bodo več del proračuna, temveč bodo namenjena izključno za blažitev podnebnih sprememb. Omenjena je tudi ozelenitev javnih financ, s predlaganim deležem za zelene naložbe iz proračuna.

Osnutek zakona je odprt za javno obravnavo do 15. novembra.

Vir: N1