Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Od 20. 11. 2023 morate delodajalci voditi nove obsežnejše evidence na področju dela in socialne varnosti skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A),

Da vam olajšamo delo, smo za člane redne plačnike pripravili vzorec kadrovske evidence po novem.  Ne odlašajte in naročite vzorec kadrovske evidence. Vsi člani, ki so redni plačniki imate vzorec na voljo brezplačno.

Vzorec lahko naročite na info@mat3.homeip.net/ooz-stara

 

 

Večina sprememb se nanaša na evidenco o izrabi delovnega časa, v katero bo z 20.11.2023 potrebno vpisovati dodatnih 5 vrst podatkov (od št. 8 do št. 12), in sicer:

 

 1. podatke o številu ur
 2. skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa
 3. opravljene ure v času nadurnega dela
 4. neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca z oznako vrste nadomestila
 5. neopravljene ure, za katere s prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila
 6. neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestila plače in
 7. število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje z oznako vrste statusa
 8. čas prihoda na delo in odhoda delavca z dela
 9. izraba in obseg izrabe odmora med delovnim časom
 10. opravljene ure v drugih posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa
 11. opravljene ure v neenakomerno razporejenem delovnem času ali v začasno prerazporejenem delovnem času in
 12. vpis tekočega seštevka ur v tednu, mesecu oz. letu, iz katerega je razvidno referenčno obdobje, ki se upošteva za neenakomerno razporeditev in za začasno prerazporeditev polnega delovnega časa (delodajalec, ki evidenco delovnega časa vodi ročno, bo lahko podatek vpisoval tedensko).