Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Izvlečki 11. dne slovenskega gozdno-lesnega sektorja; Lesena gradnja bolj odporna na ujme

Letošnji 11. razvojni dan slovenskega gozdno-lesnega sektorja je bil posvečen pomembni razpravi o odpornosti lesenih stavb na ujme ter izzivih, s katerimi se sooča sektor v luči podnebnih sprememb.

Tradicionalni 11. razvojni dan slovenskega gozdno-lesnega sektorja je bil letos posvečen razpravi glede zagotavljanja odpornosti lesenih stavb na ujme ter osvetlitvi razvojnih izzivov gozdno-lesnega sektorja v luči podnebnih sprememb v prihodnosti.

Udeleženci strokovnega dogodka so razpravljali o aktualni temi razvojnih izzivov gozdno-lesnega sektorja za zagotavljanje odpornosti lesene gradnje na ujme kot posledice klimatskih sprememb v prihodnosti. Gre za pomembno tehnično, poslovno ter družbeno vprašanje. Potrebna je pravočasna reakcija, da bi zagotovili ustrezne standarde, zakonodajo ter bodoči razvoj na tem področju.

Državni sekretar mag. Dejan Židan je uvodoma povedal: »Veseli me, da je rast slovenske lesnopredelovalne industrije prisotna od leta 2010 naprej. Ministrstvo s svojimi aktivnostmi spodbuja rast in razvoj podjetij. V okviru svojih pristojnosti poudarja tudi prednosti lesene gradnje in spodbuja le-to tudi pri javnih naročilih. Lesena gradnja namreč izpolnjuje vse kriterije smernic za zeleno in krožno gospodarstvo.« V nadaljevanju je zagotovil, da bo ministrstvo tudi v nadalje izkazovalo podporo lesnopredelovalni industriji z različnimi ukrepi.

Strokovnjaki so osvetlili prognoze podnebnih sprememb, s poudarkom na pričakovanih ekstremnih dogodkih, ki vplivajo na objekte ter primere dobrih praks glede odpornosti lesenih stavb na ujme. Sodelujoči so izpostavili, da so podnebne spremembe vedno hitrejše, večjega obsega in imajo hujše posledice ter se bodo v prihodnosti še stopnjevale. Zato je nujno ukrepati in blažiti podnebne spremembe ter pričakovane ekstremne dogodke, ki vplivajo na objekte.

Lesena montažna gradnja lahko bistveno pohitri postopke zagotavljanja nadomestitvenih objektov. V primeru poplave se les bistveno lažje posuši kot drugi gradbeni materiali. Sanacija lesenih montažnih objektov je tako po poplavah bolj preprosta, hitrejša in bolj učinkovita kot sanacija klasično grajenih objektov. Postavitev lesenega montažnega objekta pa je v primerjavi s klasično gradnjo veliko hitrejša.

Da bi se povečalo zaupanje v leseno gradnjo in izkoristil njen potencial tudi v povezavi z vse pogostejšimi ujmami, je potrebna odprta in strokovna razprava, kot jo omogočajo tovrstni dohodki, ki pripomorejo tudi k odpravi marsikaterega mita glede uporabe lesa. Les je zahteven, a plemenit material, ki potrebuje skrbno rabo. Znati rokovati z lesom tudi v izrednih dogodkih, ki jih je vse več, je potreba, ki so jo pomagali zapolniti strokovnjaki na letošnjem letnem srečanju gozdno-lesenega sektorja.

Strokovni posvet je vsako leto odlična priložnost za spoznavanje in povezovanje raziskovalcev iz raziskovalnih organizacij, razvojnikov iz podjetij, arhitektov, projektantov in predstavnikov pristojnih ministrstev.

Vir: Gov.si