Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Nujna novela Zakona o tujcih: spremembe glede pogoja znanja slovenskega jezika

Pri pogoju znanja slovenskega jezika so uvedene spremembe v postopkih podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine za družinske člane državljanov tretjih držav.

<a href="https://www.freepik.com/free-vector/community-migration-abstract-concept-vector-illustration-migrant-communities-travelling-by-car-plane-train-diaspora-moving-abroad-refugee-group-crowd-people-abstract-metaphor_12468692.htm#query=migrant&position=42&from_view=search&track=sph&uuid=cc5d7e8e-5fb5-4d2f-a0a6-801f4a94cab8">Image by vectorjuice</a> on Freepik

Do 30. aprila 2024 ni potrebno izpolnjevati pogoja znanja slovenskega jezika.

Nujna novela Zakona o tujcih začne veljati 16. novembra 2023. Spremembe zakona se nanašajo le na postopke podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine za družinske člane državljanov tretjih držav.

Opravljen izpit na ravni A2 ostaja pogoj za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje. Na vstopni ravni A1 se nadomešča z znanjem na preživetveni ravni. Tovrstno znanje bo prav tako preverjeno s strani pristojnih ustanov, ki bodo izvajale programe za odrasle. Tujci bodo upravičeni do enkratnega brezplačnega preizkusa znanja slovenskega jezika.

Vir: Gov.si