Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

Razširjeno delovanje inšpektorjev; Vlada sprejela spremembo Zakona o tržni inšpekciji

V zadnjih letih je izvajanje zakonodaje o tržni inšpekciji in inšpekcijskem nadzoru prineslo spoznanje, da so nekatere določbe trenutno veljavnega Zakona o tržni inšpekciji zastarele ali nasprotujoče z drugimi zakoni. Da bi izboljšala učinkovitost in prilagodila obstoječo zakonodajo, je vlada sprejela nov predlog zakona, imenovan ZIT-1, ki prinaša številne spremembe v pristopu k tržni inšpekciji.

<a href="https://www.freepik.com/free-vector/business-performance-analysis-with-graphs_3585415.htm#query=inspection&position=3&from_view=search&track=sph&uuid=b061458f-c6bc-4a6d-b79e-c1a05d51871d">Image by rawpixel.com</a> on Freepik

Zakaj nova zakonodaja?

Trenutno veljavni Zakon o tržni inšpekciji ter Zakon o inšpekcijskem nadzoru sta v nekaterih točkah v nasprotju ali pa si preprosto podvajata določbe. Poleg tega so nekatere določbe, ki jih vsebuje Zakon o tržni inšpekciji iz leta 1997, že natančno opredeljene v drugih zakonih. Spremembe, ki jih prinaša ZIT-1, so zasnovane s ciljem odprave teh neskladnosti in zagotavljanja boljše usklajenosti zakonodaje na tem področju.

Ključne spremembe in izboljšave:

  • Enotnost pogojev za inšpekcijski nadzor: Z novo zakonodajo želi vlada izenačiti pogoje za inšpekcijski nadzor ter izpolnjevanje pogojev za delo tržnih inšpektorjev z drugimi inšpektorji. To bo omogočilo bolj učinkovito sodelovanje in odpravo administrativnih ovir.
  • Večja varnost potrošnikov: Inšpektorjem bo omogočeno izvajanje skritih nakupov, kar bo prispevalo k učinkovitejšemu izvajanju inšpekcijskih postopkov. To je ključnega pomena za zaščito interesov potrošnikov.
  • Usposabljanje inšpektorjev: Predlog zakona ukinja triletno usposabljanje in administrativno preverjanje znanja ter uveljavlja obvezno letno usposabljanje tržnih inšpektorjev. S tem sledi hitrim spremembam v delovnem okolju.
  • Institut stalne pripravljenosti: Zaradi spremenjenih potreb delovnega procesa uvaja institut stalne pripravljenosti tržnih inšpektorjev na delo, kar bo omogočilo bolj fleksibilno odzivanje na nujne situacije.
  • Pogoji za prednostno obravnavo prijav: Nova zakonodaja določa pogoje za prednostno obravnavo prijav, pri čemer bodo prednost imeli primeri, ki kažejo na oškodovanje večjega števila potrošnikov ali večjo škodo.
  • Anonimne prijave: Anonimne prijave se bodo obravnavale le v primerih, ko ne kažejo očitne neutemeljenosti ali neresničnosti. To bo pripomoglo k odpravi nepotrebnih obremenitev inšpekcije.

Vir: Gov.si