Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

Šaranovičeva 21cVir, 1230 Domžale, Slovenija
Pon in Pet: 9.00 – 12.00 Sreda: 13.00 – 17.00
Obvezno predhodno naročilo

POZOR – Nadzor nad pravilnim izvajanjem prenovljenega evidentiranja delovnega časa bo zamaknjen v prihodnje leto!

Image By vecstock

Inšpektorat RS za delo (IRSD) izpostavlja potrebo po previdnosti pri uveljavitvi novosti. Zaradi morebitnih težav pri implementaciji novih pravil evidentiranja, predvsem opozoril delodajalcev, se napovedana akcija nadzora prestavlja v začetek prihodnjega leta.

Razlogi za zamik so povezani z izzivi, ki jih prinaša nova zakonodaja, ter pričakovanimi težavami nekaterih podjetij pri prilagajanju. V prehodnem obdobju bo IRSD izvajal nadzor, vendar se bo osredotočil na opozarjanje na morebitne nepravilnosti, brez takojšnjih sankcij.

Usmerjena akcija nadzora bo tako izvedena v začetku leta 2024. Inšpektorji bodo preverjali, ali so podjetja uspešno implementirala novosti zakona in bodo glede na ugotovitve ukrepali sorazmerno. Majhne kršitve bodo opozorjene, medtem ko bodo pri večjih in sistematičnih kršitvah sledili ustreznim ukrepom.

Pomembne novosti zakona vključujejo obvezno vodenje evidenc prihoda in odhoda ter izrabe odmorov med delovnim časom. Delodajalci bodo morali delavcem omogočiti vpogled v te podatke, kar bo olajšalo spremljanje pravilnosti evidentiranja. Poleg tega zakon uvaja novo prekrškovno določbo za sankcioniranje neupoštevanja pravil evidentiranja, kar bo okrepilo nadzor inšpektorata.

IRSD izpostavlja tudi možnost, da bodo delodajalci, ki bodo pravnomočno kaznovani, morali dve leti voditi elektronske evidence, kar bo omogočilo boljši nadzor nad tistimi, ki so v preteklosti kršili delavske pravice. Novi zakon predvideva tudi globe za odgovorne osebe delodajalcev v primerih neupoštevanja predpisov o evidentiranju delovnega časa.

Vir: OZS